Commentaar: De medische realiteit, man en vrouw zijn anders

medische transitie
Leestijd: 3 minuten

Hoe lang kan de samenleving de ideologische maatregelen van onze regering nog bekostigen? Die vraagt geldt zowel het buitenlands beleid als de voorgenomen genderpolitiek. De waan van dag, in Den Haag of in de media, is geen kompas voor een duurzame samenleving. De kwaliteit van de gezondheidszorg en het kostenplaatje zijn in het geding. Hoewel dit ten diepste niet slechts een materiële zaak is − vooral de geestelijke gezondheid van ons land in het geding.

Diverse landen trappen op de rem. De minister van volksgezondheid in Florida wil een einde aan alle medische gendertransitiebehandelingen voor minderjarigen. In Zweden maakte het Astrid Lindgren Kinderziekenhuis bekend de „Dutch approach” van de VU-genderkliniek te laten varen. Vanaf dit jaar geen hormonen meer voor kinderen onder de zestien en al helemaal geen aanpassende operaties in die categorie. In plaats daarvan willen ze een strikter psychiatrische diagnose. In Engeland luidt het weekblad Economist de noodklok over de kwaliteit van de medische opleidingen als gevolg van de genderideologie die bewust biologische feiten negeert. Daarbij kwamen zorgwekkende feiten boven tafel. Bijvoorbeeld, studenten wordt geleerd dat vrouwen met een verhoogde hoeveelheid testosteron ongeveer hetzelfde risico op een hartaanval hebben als mannen. De medische realiteit is echter: het risico op een hartaanval bij verhoogd testosteron is voor vrouwen veel hoger.

Leven en dood
Of je man of vrouw bent, kan bij hartproblemen letterlijk een zaak van leven en dood worden. Ik citeer uit het ”Handboek gynaecardiologie: Vrouwspecifieke cardiologie in de praktijk”(blz.13-14):

„Sekseverschillen lopen als een rode draad door het hele palet van CVZ (cardiovasculaire ziekten, BZ) heen, zowel wat betreft de epidemiologie en de pathofysiologie als de traditionele risicofactoren voor atherosclerose en de pathofysiologie van hartfalen en van hartritmestoornissen. (…) In de verplichte leerboeken van de medische studie wordt nog veel te weinig aandacht aan sekseverschillen besteed. Het maken van een genderverschil is voor de onderwijs-curricula van medisch studenten een belangrijk voorbeeld van betere zorg.”

Veel fysiologische en pathologische functies in het lichaam worden beïnvloed door biologische verschillen tussen de beide seksen. Mannen en vrouwen verschillen in patronen van klachten, ziekte, metabolisme en reageren vaak verschillend op behandelingen. Wie succesvol wil overleven en behandelen, loopt tegen de realiteit aan dat er wezenlijke verschillen zijn tussen de geslachten.

Geestelijke gezondheid
De medische wetenschap beklemtoont dat het onderkennen van de verschillen tussen man en vrouw nodig is voor kwaliteitszorg en het voorkomen van onnodig lijden. Ook psychisch. In februari 2021 werd daarom de Alliantie Gender en GGZ opgericht. Voorzitter Patricia van Wijngaarden, psychiater en gespecialiseerd in man- en vrouwverschillen, promoveerde op autisme onder meisjes. Foute of te late diagnoses vanwege gebrek aan aandacht voor genderverschillen veroorzaken volgens haar in de geestelijk geneeskundige zorg onnodig lijden.

Vrouwen reageren tijdens hun vruchtbare periode anders op stress dan mannen. Terwijl bij mannen stress zich uit in lichamelijke klachten, kan het bij vrouwen leiden tot depressie- en angststoornissen. Niet onderkend autisme (onder meisjes, BZ) wordt steeds erger. Als zo’n meisje het huis uitgaat, blijkt de combinatie van studie, huishoudelijke taken en contacten leggen erg lastig voor haar. Gaat ze in therapie, dan glijdt ze alleen maar verder weg. Sommige vrouwen zitten al 25 jaar in de ggz. Ik schat dat een op de drie of zelfs twee mensen met autisme vrouwen zijn.” (Zorgvisie, mei 2021, blz. 39-41)

Mede dankzij professor Toine Lagro-Janssen van het UMC Radboud is ”sekse-specifieke hulpverlening” in 1999 als een eindterm opgenomen in het landelijk huisartsenopleidingsplan.

Wie zal dat betalen?
De verschillen tussen man en vrouw zijn ingrijpend en belangrijk, ook voor de medische zorgverzekeraars, want als je geen acht slaat op de biologische realiteiten kost dat onnodig veel geld.

Zowel het kostenplaatje als de kwaliteit van de behandeling worden geraakt door het soort en de dosis medicijnen die we gebruiken. Wat goed is voor een man, kan schadelijk zijn voor een vrouw, en omgekeerd. Het Erasmus MC heeft onderzoek gedaan naar seksegerelateerde ziekenhuisopnames als gevolg van bijwerkingen van medicijnen. Dr. Loes Visser, gepromoveerd op farmacogenetica, legt uit waarom het bij medicijngebruik van cruciaal belang kan zijn om rekening te houden met iemands geslacht:

“De resultaten tot nu toe zijn dat bij vrouwen het gebruik van plaspillen tot een ziekenhuisopname leidt vanwege een te laag natrium- of kaliumgehalte. Mannen kunnen problemen krijgen met bloedverdunners en worden opgenomen met hersenbloedingen, bloed ophoesten en bloed plassen.” (Zorgvisie, mei 2021, blz .40)

De behandeling van de voorgenomen genderwet in Nederland is doorgeschoven tot na het zomerreces. Mijn boodschap aan de Kamer: Bezint eer ge begint. Hopelijk komt die bezinning alsnog, al is het ter elfder ure. Het is de hoogste tijd dat het kabinet Rutte begint te regeren, dat is: vooruitzien − op basis van de medische feiten. De verleiding om besluiten te nemen op basis van de politieke correctheid van de dag (en niet op grond van de feiten), is zo oud als het Oude Testament. De geschiedenis van Koning Achab (1 Kon. 22) laat echter zien dat daarmee noch het welzijn van het land, noch dat van de regering zelf gediend is.


Gepubliceerd: 17-06-2022

Ook interessant

Transgender voornaamwoorden gebruiken?

Rosaria Butterfield belijdt openlijk schuld over haar gebruik van transgender voornaamwoorden. We mogen de leugen niet voeden door hierin mee te doen.

Transtrein voor tieners

Er zijn niet-christelijke mensen die kritisch durven kijken naar de genderideologie. De Amerikaanse Abigail Shrier is er een van. Ze schreef een