Wat is geoorloofd in gemeenschap binnen het huwelijk?

travis-grossen--CaJIE1MiA4-unsplash
Leestijd: 3 minuten

Hoe ziet seksualiteit er in een christelijk huwelijk uit? Ray Ortlundt schreef er voor The Gospel Coalition over. Dit is een vertaling van dat artikel, dat op 27 september 2021 verscheen. Klik hier voor het origineel.

De seksuele chaos van onze tijd bevrijdt ons niet. Ze zet ons onder druk. Ze confronteert ons met vragen die we niet geopperd of zelfs maar gewild hebben. Ze beweert ons steeds uitgebreidere opties te bieden. Maar de waarheid is dat onze hyper seksuele cultuur ons berooft van de vreugde van onze persoonlijke ontdekkingen binnen de veiligheid en integriteit van een christelijk huwelijk.

Laten we onze seksualiteit binnen het huwelijk opnieuw doordenken. Laten we de complicaties van ons afwerpen die te veel van ons eisen. Laten we teruggaan naar wat onze Heere graag wil zegenen in onze seksuele ervaring binnen het huwelijk.

Hier volgen vier begrippen ter overweging.

1. Vrijheid
‘Uw springader zij gezegend, en verblijd u vanwege de huisvrouw uwer jeugd’ (Spreuken 5:18).

De wijze man adviseert zijn zoon wat betreft zijn echtgenote en hun seksuele gemeenschap. Hij moedigt zijn zoon aan zich te verblijden over zijn vrouw, door te genieten van de eindeloze verkwikking van hun seksuele vreugde. ‘Uw springader zij gezegend’ is meer dan enkel een permissie. Het is een gulle zegen.

De geweldige boodschap hierin is de vrijheid van een jong echtpaar in seksuele ervaring, ontdekking en verkenning. De hele toon van deze wijsheid voor seks binnen het huwelijk is geen beperking, maar een enthousiasme van ‘ga ervoor’.

2. Sensitiviteit
‘Gij mannen, (…) woont bij haar met verstand’ (1 Petrus 3:7).

Ik schaam me ervoor hoe achteloos ik tegenover mijn vrouw was in onze eerste huwelijksjaren. Maar ik ben aan het leren. Ik wil leren –en dit wil iedere christelijke echtgenoot leren– om op een verstandige, begripvolle manier met mijn vrouw om te gaan.

Zij verdient het. In onze huwelijksnacht liepen we een hotelkamer in Minneapolis binnen. Toen ik de deur achter ons dichttrok, vertrouwde ze me. En het wonder van haar liefde vervult mijn hart met dankbaarheid. Wat kan een vrouw nog meer doen om haar man te eren? Voor mij is het punt duidelijk: ik sta bij haar in de schuld. Ik ben haar kwaliteitstijd verschuldigd. Ik ben haar alle attentie verschuldigd, zodat zij zich begrepen, gerespecteerd, gehoord, geëerd en gelukkig voelt.

Alle christelijke echtgenoten zullen zulke sensitieve vragen willen blijven stellen als: Wat betekent het voor mijn vrouw om met mij getrouwd te zijn? Levert het voor ons beiden voordeel op, of hoofdzakelijk voor mij alleen? Hoe kan ik beter begrijpen wat voor haar een fantastisch liefdesleven zou zijn? Vragen als deze helpen ons mannen te groeien in bewustzijn, fijngevoeligheid, respect – en voldoening voor haar.

3. Toestemming
‘Onttrekt u elkander niet, tenzij dan met beider toestemming voor een tijd’ (1 Korinthe 7:5).

In een christelijk huwelijk is de standaardreactie op elkaars seksuele toenadering een opgewekt: ‘Ja, natuurlijk.’ Je bent niet met elkaar getrouwd om er een levensstijl van onttrekking of ontbering op na te houden. De reden waarom een man en een vrouw van vriendschap overgaan tot een huwelijk is om de totaliteit van de vereniging van ‘één vlees’ te delen, inclusief seksuele gemeenschap (Genesis 2:24-25).

Zachtjes zeggen: ‘Niet nu, liefje’ is een uitzondering – en dat in een geest van wederzijdse toestemming. ‘O ja’ zeggen is ons voortdurende verlangen, en ook dat met wederzijdse toestemming.

Dus een christelijk echtpaar moet seksualiteit uitvoerig ter sprake brengen. Waarom zouden we niet samen bespreken wat voor specifieks de man in bed graag zou willen en wat voor specifieks de vrouw in bed graag zou willen? Als je echtgenoot/echtgenote ook maar enige bedenkingen heeft bij een suggestie, dan is dat verboden terrein. De zaak forceren is ondenkbaar. Seks binnen het huwelijk moet zowel onder Gods brede goedkeuring verkend als door de eerlijke gevoelens van je echtgenoot/echtgenote begrensd worden. Niets wat weerzin opwekt is geoorloofd, en alles wat vermaak geeft is geoorloofd – met wederzijdse toestemming.

4. Exclusiviteit
‘Gij zult niet echtbreken’ (Exodus 20:14).

Enerzijds gebiedt het zevende gebod ‘echtelijke liefde en samenwoning’ (Westminster Grote Catechismus #138). Anderzijds verbiedt dit gebod zelfs seksuele gedachten over iemand met wie we niet getrouwd zijn (Mattheüs 5:27-28). Bovendien geeft de Bijbel ons de wijze raad dat het behoeden van ons hart een van de sleutels tot het leven is (Spreuken 4:23). Exclusieve seksualiteit doet er echt toe – meer dan we misschien denken.

Laten we nooit zo dwaas, zo onbehoedzaam zijn om te denken dat het kijken naar porno onze seksbeleving een booster zal geven. Rioolwater kan er niet voor zorgen dat we extra genieten van onze maaltijd. Hoe kan porno iets anders toevoegen dan een bittere nasmaak? Het is van zichzelf onderdrukkend en verloederend.

Christelijke echtgenoot, christelijke echtgenote, bewaar jezelf alleen voor elkaar (Spreuken 5:15-17). Als jullie je seksuele energie exclusief op elkaar richten, terwijl je de Heere om Zijn zegen vraagt, zal jullie gerichte toewijding jullie gezamenlijke ervaring intensiveren, en zo zullen jullie genieten van de seksuele gemeenschap. Die zal volledig van jullie alleen zijn, door Zijn genade, tot Zijn eer.

Gezegende vrijheid, tedere sensitiviteit, respectvolle toestemming, toegewijde exclusiviteit – wie zou seksueel niet kunnen floreren in zo’n huwelijk?


Gepubliceerd: 16-12-2021

Ook interessant

Seksualiteit is óók geestelijk

Waarom bestaat seksualiteit? Als je die vraag op straat zou stellen, krijg je waarschijnlijk zeer uiteenlopende antwoorden. Vermoedelijk zullen de meeste antwoorden

Het zevende gebod #5 – Duizend gevaren

De Heidelbergse Catechismus behandelt het zevende gebod kort, kernachtig. Over de rijke inhoud ervan hield ds. T.A. Bakker uit Nieuwe-Tonge recent zes

Podcast 1: Vernieuwd perspectief

Door de zondeval zijn er veel dingen gekomen die de verhoudingen in het huwelijk verstoren. Is er dan wel hoop voor het

Wat betekent “Ik hou van je”? 

Als je tegen je partner zeg “Ik hou van je”, wat zeg je dan werkelijk?” Laten we een Bijbels gefundeerd antwoord geven.