Commentaar: Huwelijk en gezin van levensbelang

Beeld uit spotje Week van het Leven. beeld YouTube
Leestijd: 3 minuten

De Week van het Leven wordt zaterdag afgesloten. Vanwege corona deze keer niet met de gebruikelijke Mars voor het Leven. Maar over aandacht hadden de organisatoren dit jaar niet te klagen. Het regende klachten bij de Reclame Code Commissie. De prolifespots op radio en televisie waren kennelijk al te confronterend. Ze zullen er bij Platform Zorg voor Leven vast niet rouwig om zijn. Negatieve aandacht betekent ook véél aandacht.

Gruwelijke en gründliche cijfers
Jaarlijks brengt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een rapportage uit over de Wet afbreking zwangerschap (Wafz). Het is een gortdroog, gedetailleerd rapport waarin de gruwelijke feiten over abortus worden gepresenteerd, met een grote mate van ‘gründlichkeit’. De cijfers lopen wel altijd een jaar achter. Dit voorjaar publiceerde men de cijfers over 2019. 

De absolute aantallen zijn en blijven schokkend. Ruim 32.000 abortussen in 2019. Per dag verdwijnen er dus 5 schoolklassen met kinderen, becijferde men bij Schreeuw om Leven. Ter vergelijking: het geschatte aantal sterfgevallen door corona in 2020 was ongeveer 18.700.

Voorstanders van abortus wijzen er graag op dat het jaarlijks aantal abortussen tamelijk stabiel is. Wat op zichzelf genomen vreemd is. Bij zoiets als verkeersdoden is het doel gewoonlijk om sterfte omlaag te brengen.

Bovendien vergeten de voorstanders erbij te zeggen dat het totaal aantal kinderen dat in Nederland jaarlijks geboren wordt volgens het CBS gestaag daalt: van ongeveer 207.000 in 2000 tot ongeveer 170.000 in 2019. Het totaal aantal abortussen daalde in dezelfde periode echter nauwelijks.

Naast de absolute aantallen zijn ook de trends onheilspellend. De zogenaamde abortusratio –het percentage van de zwangerschappen dat voortijdig door abortus afgebroken wordt– verdubbelde sinds 1990. In 2019 werden 17 van de 100 zwangerschappen afbroken, dus bijna 1 op de 5.

Dat gebeurt ondanks massaal gebruik van de pil en andere anticonceptiemiddelen. Het gebruik van de pil ligt volgens het CBS het hoogst bij 22-jarige vrouwen: 75 procent gebruikt het middel. Je zou denken dat abortussen dan nauwelijks meer nodig zouden moeten zijn, maar het tegendeel is waar. Relatief steeds meer zwangerschappen worden onderbroken.

Gezin
Kun je op basis van cijfers nu stellen dat door goede huwelijken en hechte gezinnen abortussen voorkomen worden? Daar zegt het rapport niets over. Zelfs de redenen voor abortus worden niet in kaart gebracht.

Uit een rapport van de Nederlandse Vereniging van Abortusartsen van 2006 blijkt dat sociale en economische redenen de hoofdoorzaak zijn voor abortus. In de top 10 komen onder meer voor: te weinig geld, geen kinderwens, geen energie voor zwangerschap of opvoeding, te jong, maar ook relatie te kort, relatie verbroken of partner wil zwangerschap niet.

Daarnaast is bekend uit CBS-rapportages dat mensen in Nederland op steeds latere leeftijd trouwen of gaan samenwonen. Terwijl meer dan de helft (53 procent) van de abortussen in 2019 plaatsvond bij vrouwen onder de 30.

Ook weten we dat steeds meer mensen in Nederland alleen wonen. In 2016 telde 38 procent van de huishoudens één persoon. De gemiddelde leeftijd waarop mensen huwen ligt voor mannen inmiddels op 34 jaar en voor vrouwen op 31,5 jaar. Ook de keuze voor samenwonen wordt op latere leeftijd gemaakt. Begin dit jaar meldde CBS dat steeds minder twintigers samenwonen. Bovendien gaan ze vaak binnen 5 jaar weer uit elkaar.

Levensbelang
Kortom, op basis van deze cijfers lijkt het verband aannemelijk tussen goede huwelijken en hechte gezinnen enerzijds, en het voorkomen van abortussen anderzijds. Verder onderzoek hiernaar kan nuttig zijn.

Bijbels gezien lijdt het natuurlijk geen twijfel dat dit zo is. Psalm 127 bezingt kinderen als een erfdeel van de HEERE. ‘Des buiks vrucht is een beloning’. En het is evident dat bij stabiele hechte relaties allerlei mogelijke redenen voor abortus minder zwaar zullen wegen.

Een goed huwelijk en een hecht gezin zijn letterlijk van levensbelang voor ongeborenen. En het ontbreken ervan is levensgevaarlijk.

Helaas hebben kinderen in de moederschoot niets te kiezen. Ze worden steeds vaker beschouwd als een noodlottig ongeluk.


Gepubliceerd: 12-11-2021

Ook interessant

Strijden waar het front is

Op welke fronten dienen christenen vandaag profetisch stelling te nemen? Die vraag moeten we nauwgezet, biddend en peinzend onder ogen zien. We