Mohler: Abortus is het belangrijkste sacrament van het progressivisme

maria-oswalt-bqDF-LOdv84-unsplash
Leestijd: 5 minuten

„De uitspraak van Roe v. Wade herinnert ons eraan dat abortus het belangrijkste sacrament geworden is van het linkse politieke volksdeel in de Verenigde Staten. U twijfelt eraan, maar ik meen het echt.”

Dat zei Albert Mohler onlangs in zijn podcast The Briefing, nadat president Biden een tweet gepost had waarin hij, naar aanleiding van de 48-jarige gedenkdag van de uitspraak, de regering oproept om zichzelf opnieuw toe te wijden aan de abortuswetgeving.

Wat is Roe v. Wade? De uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof in de zaak tussen Jane Roe (pseudoniem voor pro-abortusactivist Norma McCorvey) en Henry Wade (officier van justitie van Dallas County, Texas). Roe eiste dat het verbod op abortus als ongrondwettelijk werd beschouwd, Wade verdedigde het verbod op abortus. De rechter stelde Roe in het gelijk. De uitspraak, gedaan in 1973, betekende een einde aan het verbod op abortus.

Op de dag van Roe v. Wade, „een van de donkerste dagen van de geschiedenis van de Verenigde Staten”, werd het aanvragen van een abortus in alle staten gelegaliseerd. Sinds die tijd zijn er 62 miljoen ongeboren Amerikanen gedood. „Dat zijn 62 miljoen vermiste mensen.”

Hoe kon dit mogelijk gemaakt worden? Volgens Mohler kwam abortus in de gehele geschiedenis van de mensheid wel voor. Het werd altijd gezien als iets waar je je voor moest schamen. Vandaag de dag eisen voorstanders van abortus dat dit stigma weggenomen wordt. „Maar dat zal niet gebeuren. Mensen hebben vanbinnen de wetenschap, door hun Schepper erin gelegd, dat het leven heilig is.”

Maar nu de vraag hoe het kan dat abortus gelegaliseerd is. Wat zijn de argumenten? „De argumenten begonnen niet zomaar legaal of grondwettelijk te zijn. De voorstanders van abortus begonnen met een ideologisch argument, en die ideologie was geworteld in twee hele belangrijke ontwikkelingen. De ene ontwikkeling was de opkomst van het moderne idee van zelfbeschikking. Een zelfbeschikking die zo groot is, dat we nu beweren in staat te moeten zijn om onze eigen levens in te richten.”

Feministische golf
De tweede feministische golf wordt door Mohler gezien als de tweede ontwikkeling. En die was niet minder belangrijk. Ging de eerste feministische golf nog over het stemrecht voor de vrouw en bepaalde wettelijke hervormingen, de tweede golf ging veel verder en probeerde het gezin en het huwelijk te transformeren. De seksuele moraal werd losser en de vrouw moest gelijk zijn aan de man. „Gelijkheid is een woord dat past bij bepaalde omstandigheden. Man en vrouw zijn bijvoorbeeld gelijkwaardig geschapen naar het beeld van God. Er zijn echter ook andere werkelijkheden die duidelijk impliceren dat ‘gelijkheid’ niet de meest betekenisvolle uitdrukking is. In sommige gevallen slaat het zelfs helemaal nergens op. Een man kan niet zwanger worden. Hij kan geen kind in zijn buik dragen en het geboren laten worden. (…) Dat is geen gelijkheid, maar gelijkheid is hier ook niet het meest passende woord. U moet begrijpen dat feministen van de tweede golf eigenlijk beweerden dat vrouwen net zo veel recht hadden om niet zwanger te zijn als mannen.”

De feministen van de tweede golf redeneerden zo, dat als een vrouw zwanger wordt en zij haar kind moet voldragen zonder mogelijkheid tot een abortus, zij dan achtergesteld worden op een man, die geen kind hoeft te baren. Er moest dus een wet komen die vrouwen een gelijkwaardig recht geeft om niet zwanger te hoeven zijn als de man. „Dit is geen geintje. Het was echt een van de grote argumenten die zij naar voren brachten in hun pleidooi voor abortus.”

Ontologie
Hoe moeten we dit bezien? Is het politiek, grondwettelijk of zelfs illegaal? Volgens Mohler gaat het veel verder. Het is biologisch. We moeten teruggaan naar de theologische term ontologie. Ontologie is de zijnsleer. Het gaat om de kennis van ons ‘zijn’ en ons verstaan van wat het ‘zijn’ inhoudt. Wat de mens betreft, zijn we man en vrouw. „Gelijkheid? Ja, gelijkwaardig geschapen naar Gods beeld. Gelijkheid in andere opzichten? Nou, dat hangt af van de omstandigheden. Wanneer het gaat over biologische ontologie, over theologie, over de rolverdeling in het huishouden en de wederzijdse taken van moeder en vader, dan is gelijkheid niet het juiste woord.”

Men kon dit argument van gelijkheid er niet doorheen krijgen bij de wetgevende macht en ook niet bij het Congres van de Verenigde Staten. Daar wil president Biden nu verandering in brengen. Dit is dus niet hoe abortus legaal werd in de jaren ’70. Er waren wel enkele staten waar abortus enigermate legaal was. Wat was het grondwettelijke argument? Het was het recht op privacy. Dat recht kom je niet tegen in de grondwet van de Verenigde Staten. Het is gewoon bedacht. „Toch kwam de meerderheid van het hooggerechtshof het wel tegen, omdat zij de grondwet zagen als iets wat leeft en kneedbaar is. De rechters zouden niet gebonden moeten worden aan de woorden.”

Rechter Harry Blackmun schreef het meerderheidsstandpunt. „Eigenlijk verzon Blackmun het argument, nadat hij besloten had om abortus op de een of andere manier te legaliseren. Dit weten we omdat hij dat in zijn memoires zegt. (…) Hij keek niet eens naar de grondwet. In plaats daarvan ging hij naar een van zijn oude cliënten uit de tijd waarin hij een eigen kantoor had. Die vorige cliënt was de Mayokliniek.” Het idee was om de zwangerschap in trimesters van elk drie maanden op te delen. Hij bedacht een theorie over een wet van privacy. Een vrouw had in verschillende gradaties recht op abortus, afhankelijk van het trimester.

Na Roe v. Wade dacht men dat de zaak wel afgehandeld was. Dit was niet het geval. Het Amerikaanse geweten werd wakker geschud en de prolife-beweging kwam van de grond. Na de verkiezing van Reagan in 1980, die eerst een zeer liberale abortuswet getekend had, maar daarna 180 graden draaide, werd de beweging groter. Het hooggerechtshof heeft in de loop der jaren onder bepaalde omstandigheden enige restricties op abortus toegestaan. Dit heeft van staat tot staat geleid tot een hele wezenlijke verandering.

POTUS
Vorige week kwam Roe v. Wade opnieuw in de schijnwerpers. Volgens de tweet op het officiële twitteraccount POTUS (President Of The United States) is het ”nu tijd om onszelf opnieuw toe te wijden aan het werk dat voor ons ligt. Onze regering wil er alles aan doen om iedereen te verzekeren van toegang tot de gezondheidszorg die ze nodig hebben – van het schriftelijk vastleggen van Roe tot het wegnemen van medische ongelijkheden van moeders en kinderen.”

Nu kan iedereen het op zich wel eens zijn met deze uitspraak. Het is logisch dat iedereen zichzelf opnieuw toewijdt aan de gezondheidszorg. Het gaat echter om dat laatste zinnetje: ”Het wegnemen van medische ongelijkheden van moeders en kinderen. ” Biden was tijdens de verkiezingscampagne heel duidelijk als het gaat over abortus. Hij wil die wettelijk vastgelegd hebben – abortus mogelijk tot op het moment van geboorte. Ook de Mexico City Policy* zal aan de kant geschoven worden. Immunoloog Anthony Fauci: „President Biden zal in de komende dagen de Mexico City Policy herroepen, als onderdeel van zijn bredere toewijding aan de bescherming van de gezondheid van vrouwen en de gelijkheid van de geslachten.” Mohler: „Let op dat hij niet medisch spreekt. Hij spreekt moreel. (…) Je kunt zien waar iemand als dr. Anthony Fauci staat op het gebied van de morele kwestie van abortus, vermomd als een medische kwestie. (…) Biden heeft deze natie niet gebracht naar iets dat ook maar enigszins de middenweg vertegenwoordigt. In plaats daarvan is hij de kant van de radicale pro-abortus opgegaan.”


* De Mexico City Policy, door critici ook wel Global Gag Rule genoemd, is het beleid van de regering van de Verenigde Staten. Subsidie voor organisaties die niet van de regering zijn wordt stopgezet wanneer die organisaties abortus adviseren. Dit beleid is in 1985 voor het eerst uitgevoerd tijdens het tweede ambtstermijn van president Reagan.

Ook interessant

Strijden waar het front is

Op welke fronten dienen christenen vandaag profetisch stelling te nemen? Die vraag moeten we nauwgezet, biddend en peinzend onder ogen zien. We