Recent geplaatst

Recent geplaatste artikelen

Nieuws Bijbels Beraad M/V

Boekpresentatie Gods goede orde

Ca. 130 mensen bezochten de presentatie van een nieuw handboek seksuele ethiek. Een goede basis om de pastorale praktijk te doordenken.

Commentaar

Het gezin van God

Het gezin is als een hoeksteen: onmisbaar. De christelijke gemeente is ook een gezin. Laten we elkaar en elkaars lasten samen dragen.

Bijbelstudie

Kan het zonder hek?

Zijn de Tien Geboden voor christenen nog wel nodig? Hebben ze aan de Heilige Geest niet genoeg? Een Bijbelstudie n.a.v. Exodus 20.

Commentaar

Wat doen we met het gezin?

Tijdens de Internationale Dag van het Gezin was veel aandacht voor het klimaat. Laten we het gezin echter als zodanig koesteren.

Serie

DE ONTHEILIGING VAN DE MENS – Deel 3

De mens heeft zichzelf ontmenselijkt. Hoe krijgt de mens zijn waardigheid weer terug? Alleen daar waar mensen God gaan aanbidden.

Podcasts van Bijbels Beraad M/V

In onze podcasts komen diverse onderwerpen aan bod: huwelijk, seksualiteit, man, vrouw. Dit alles vanuit een Bijbels perspectief en toegespitst op de actualiteit.

Podcasts van Bijbels Beraad M/V

In onze podcasts komen diverse onderwerpen aan bod: huwelijk, seksualiteit, man, vrouw. Dit alles vanuit een Bijbels perspectief en toegespitst op de actualiteit.

Huwelijk

Uitgelicht

Overweging van de kinderwens

Hoe wordt de kerk gesterkt en onderhouden? In het bijzonder door een christelijke opvoeding van de kinderen, aldus ds. Gerhard Meijer. Dat

Commentaar

Wat is Bijbels verantwoorde seksualiteit?

Wat mag wel en niet bij seksualiteit? De Bijbel geeft een duidelijk grondpatroon. Lichamelijke eenwording die leven gevend kan zijn.

Recensie

‘Get Married’, dan word je gelukkiger

In dit belangwekkende boek beschrijft Brad Wilcox waarom het huwelijk nog steeds de moeite waard is. ‘Getrouwde mensen zijn gelukkiger’.

Bijbelstudie

Mag je scheiden en hertrouwen?

Wat zou Jezus zeggen op op vragen over echtscheiding en hertrouw? Lees mee in deze Bijbelstudie over Mattheüs 19:1-9.

Gezin

Gezin

Commentaar

Het gezin van God

Het gezin is als een hoeksteen: onmisbaar. De christelijke gemeente is ook een gezin. Laten we elkaar en elkaars lasten samen dragen.

Commentaar

Wat doen we met het gezin?

Tijdens de Internationale Dag van het Gezin was veel aandacht voor het klimaat. Laten we het gezin echter als zodanig koesteren.

Recensie

Autoriteit mag weer in de opvoeding

Is een autoritaire opvoeding goed? Ja, zeggen enkele nieuwe opvoedboeken. Je bent immers gezagsdrager! Hoe doe je dat dan? Lees deze recensie.

Commentaar

“Ga naar huis, en heb je gezin lief”

‘Denk huwelijk en gezin weg en de mensheid wordt een beestenboel’ heeft Calvijn eens gezegd. En inderdaad, dat zien we in onze

Single

Bijbelstudie

ANNA – bij God Thuis

“Ook Anna was er, een profetes, een dochter van Fanuel, uit de stam van Aser. Zij was op hoge leeftijd gekomen en

Bekijk artikelen per thema

Genderideologie

Uitgelicht

Polyamorie wordt steeds meer geaccepteerd

Een polyamoreuze relatie zou ethisch zijn, zolang alle partners ermee instemmen. De kosten laten echter zien dat dit onmogelijk is.

Dagelijks leven

Beantwoording vragen appelavond

Tijdens de appelavond in Veenendaal (3 apr. 2024) konden niet alle vragen beantwoord worden. Op onderstaande vragen hebben we schriftelijk een antwoord

Homoseksualiteit

Commentaar

Commentaar: Bi-zonder

Wat doet de B van Bi in het rijtje LHBTI? De Bijbel kan je bevrijden van dit ‘etiket’.

Transgender

Pastoraal artikel

Pastoraat aan ouders van transgenders

Hoe kunnen kerken naast ouders van transgenders staan? Een aantal eenvoudige tips kan het pastoraat al verbeteren.

Uitgelicht

Vragen en twijfels bij het transgenderprotocol

Zembla onderzocht het transgenderprotocol, waarmee veel ‘transgenders’ wereldwijd behandeld worden. Deze onderbouwing rammelt, zo blijkt.