Mogen Roomse ‘homoparen’ nu wel trouwen?

Leestijd: 2 minuten

De Rooms-Katholieke Kerk (RKK) publiceerde maandag de verklaring “Fiducia supplicans”, waarin staat dat ‘homoparen’ en mensen die hertrouwen een zegen van priesters mogen ontvangen. Hierover schrijft o.a. het Reformatorisch Dagblad. Wel zijn er strenge voorwaarden aan verbonden. Het huwelijk wordt gezien als een sacrament en is daarom onaantastbaar. Het zegenen van ‘homostellen’ mag dus niet lijken op een huwelijksceremonie.

Hoewel zeer bedroevend, is dit besluit in lijn met eerdere uitspraken van de paus. In oktober leek hij hier al een opening voor te creëren. In november ontstond ruimte om transseksuelen te dopen en werden twee conservatieve bisschoppen ontslagen. Het thema ‘homozegen’ speelt overigens ook in de Anglicaanse Kerk en bij de Unie van Methodistenkerken.

Verworpen
De aartsbisschop van Kazachstan, Tomash Peta, heeft de richtlijnen verworpen en roept de paus op deze in te trekken. Volgens hem propageert de RKK de genderideologie en is deze zegen “ernstig in tegenspraak met de Goddelijke openbaring en de ononderbroken, tweeduizendjarige doctrine en praktijk van de Katholieke Kerk”. Andere kerken van over de hele wereld laten ook in het openbaar hun instemming of afkeur horen, aldus Life Site News.

The Briefing
In The Briefing analyseert Albert Mohler (South-Baptist seminarium) wat er gebeurt. Een paar opmerkingen hieruit:

  • De paus werkt steeds met suggestie. Hij gebruikt omfloerste taal die op meerdere manieren uitgelegd kan worden.
  • De Heilige Congregatie voor de Verdediging van het Geloof (die de verklaring uitbracht) doet hier niet aan verdediging of verduidelijking van een kerkelijk standpunt. Nee, er wordt gesteld dat er een “echte ontwikkeling” in de geloofsleer plaatsvindt, geleidt door de Heilige Geest. Hierin verschilt de RKK fundamenteel met de kerk van de Reformatie. Volgens het Sola Scriptura ligt de doctrine vast en is het alleen mogelijk om meer licht op de zaken te krijgen. Je kunt geen nieuwe doctrine hebben. Als je een nieuwe doctrine hebt, is die niet van het christelijk geloof. In de RKK is het ontstaan van een nieuwe doctrine dus wel mogelijk.
  • Het huwelijk wordt gezien als een sacrament, wat in de Roomse Kerk onveranderlijk is. Door de mogelijkheid om een zegen uit te spreken over ‘homoparen’, komt er wel verwarring of er dan wel/geen sprake is van een huwelijk.
  • De paus benadert de genderthematiek sterk vanuit het pastoraat. Hij brengt hiermee scheiding aan tussen pastoraat en het leerstellige. Deze zouden samen op moeten gaan.

Impact
Wat is de impact van deze verruiming voor de protestantse kerken? Degenen die ‘homohuwelijken’ blijven afwijzen, zullen steeds meer gaan opvallen en alleen staan. Er zal meer moed van ons worden gevraagd om te zeggen dat we niet kunnen zegenen wat de Bijbel ons niet toestaat om te zegenen. Dat kan alleen door op het gezag van de Schrift te gaan staan en te zeggen dat de kerk niet het recht heeft om die te veranderen.

Meer buitenlands nieuws