Recensie: De Godvrezende Man

De Godvrezende man, Stuart Scott
Leestijd: 5 minuten

Hoe kun je ‘man’ zijn in deze tijd? In een tijd waarin mannen zich bijna moeten schamen, vanwege de vermeende onderdrukking en overheersing die ze steeds begaan, is het goed om na te denken wat Gods roeping voor een man is. De Godvrezende Man kan daarbij helpen.

Van wie kunnen mannen het beste leren om een Godvrezende man te zijn? Van de Hemelse Vader die mannen aanspoort om de Heere Jezus na te volgen in het dienen. Heeft Hij het Zelf niet gezegd dat Hij gekomen is om te dienen en niet om gediend te worden? Een Godvrezend leven begint dus bij dienen in plaats van heersen. Heersen gaat ons mannen van nature makkelijk af. Zelfs na de wedergeboorte is die oude mens nog actief en vinden we het maar moeilijk om te dienen. Daarom hebben we de Bijbel steeds nodig om ons leven daarnaar in te richten.

Stuart Scott wil mannen toerusten vanuit het Woord van God. Alleen in de weerbarstige, dagelijkse praktijk van het leven kunnen mannen leren Christus gelijkvormig te worden. Vooral het huwelijk is een belangrijke leerschool. Dit is volgens de Bijbel namelijk een afspiegeling van Christus als Hoofd van Zijn gemeente en lichaam hier op aarde (Efeze 5: 22-33).

Wie is de schrijver

Wie is Stuart Scott? Stuart Scott is inmiddels 32 jaar getrouwd met zijn vrouw Zondra. Zij hebben twee volwassen kinderen: Christa en Marc. Hij is meer dan 30 jaar werkzaam als Bijbels counselor en pastoraal hulpverlener. Scott is lid van de National Assocation of Nouthetic Counselors (NANC) en van de Assocation of Biblical Counselors (ABC). Deze groep van hulpverleners baseren hun zorgverlening helemaal op de Bijbel. Hij is een man met een rijke schat aan ervaring uit zijn eigen leven als echtgenoot en uit zijn praktijk als Bijbels hulpverlener.

Bijbels man zijn is moeilijk

John Mac Arthur schrijft in het voorwoord: ‘Het is moeilijk voor mannen om in deze moderne tijd zich bepaalde karaktereigenschappen eigen te maken zich. We leven namelijk in een tijd waarin het huwelijk en het gezin van alle kanten door de wereld wordt aangevallen. We krijgen het steeds drukker en hebben meer haast dan ooit. Op elk gebied is er vermaak en verleiding, dat ons in beslag kan nemen. Geen wonder dat veel mannen schreeuwen om hulp. Ik geef dit boek een hoge prioriteit en beveel het van harte aan’.

Indeling

Het boek behandelt vier belangrijke terreinen voor het leven van de Godvrezende man.           

Deel 1 – Fundamentele waarheden over het huwelijk en de rol als echtgenoot.

 • Hoofdstuk 1: de kennis van God;
 • Hoofdstuk 2: over God;
 • Hoofdstuk 3: over de zonde;
 • Hoofdstuk 4: over het onderhouden van relaties;
 • Hoofdstuk 5: het huwelijk;
 • Hoofdstuk 6: de rol van echtgenoot.

Deze hoofdstukken helpen je om te zien wie God is en hoe we door de zonde onwetend en zondig geworden zijn. Het onderhouden van relaties is hierdoor moeilijk, omdat we zelf vaak zo trots zijn en verkeerde verwachtingen hebben. Vervolgens denkt Scott erover na hoe God het huwelijk bedoelt heeft. Tenslotte legt hij uit waarom mannen de rol van leider innemen en hoe zij dit moeten doen. Zelfopoffering is hierbij het kernwoord.

“Als je graag wilt weten Wie God werkelijk is en hoe jij een ideale echtgenoot zou kunnen zijn zoals Hij heeft bedoeld, dan is het nodig om alle onjuiste opvattingen over de mens uit je hoofd te zetten”.


Deel 2 – De verantwoordelijkheden van de man

 • Hoofdstuk 7: alleen Christus dienen en liefhebben;
 • Hoofdstuk 8: liefde (wat is nu echte liefde?);
 • Hoofdstuk 9 en 10: leidinggeven in de praktijk;
 • Hoofdstuk 11: seksualiteit;
 • Hoofdstuk 12: rentmeesterschap.

Ook in het huwelijk is de belangrijkste verantwoordelijkheid van de man dat hij Christus dient. Dit wil de Heere gebruiken om zijn hart te zuiveren. Daarna helpt Scott om een Bijbelse visie op ‘liefde’ te ontwikkelen.

“In de praktijk is geen enkel christelijk huwelijk gewoon goed zoals het is. Je hebt al kunnen lezen dat elke ideale man en Godvrezend echtgenoot binnen zijn huwelijk meer en meer Christus moet gaan navolgen. Je mag nooit tevreden zijn met liefde zoals ‘het nu is, is het goed’. Het is de bedoeling dat je liefde voor je vrouw steeds meer gaat groeien”.

Met het beeld van de herder wordt concreet gemaakt wat leiderschap in je huwelijk en gezin betekent. Als man bepaal je het doel en de route, waarbij je rekening houdt met en zorg draagt voor het welzijn van je vrouw (en kinderen). Alleen een gezonde relatie maakt ook seksualiteit mogelijk. Bijbelse principes worden hier heel concreet gemaakt en leren de man hoe ze steeds afstemming moeten zoeken met hun vrouw. Het hoofdstuk over rentmeesterschap gaat er tenslotte over hoe je omgaat met datgene wat God aan jou heeft toevertrouwd. Want God wil geëerd worden in je gezinsleven, maar ook in je werk en je bezittingen.

Deel 3 – Toewijding en vastberadenheid.

 • Hoofdstuk 13: nederigheid en dienstbaarheid;
 • Hoofdstuk 14: je in een ander kunnen verplaatsen;
 • Hoofdstuk 15: je vrouw bijstaan in haar strijd tegen haar zonden;
 • Hoofdstuk 16: goede communicatie;
 • Hoofdstuk 17: het oplossen van conflicten.

Nederigheid is het tegenovergestelde van hoogmoed. Beide worden uitgebreid en praktisch geanalyseerd. Het gaat over ‘gehoorzamen met blijdschap’ en ‘wijsheid van anderen met dankbaarheid aanvaarden’. Daarna is het belangrijk om je ook echt in je vrouw te verplaatsen en haar met respect te behandelen. Als geestelijk leider ben je ook verantwoordelijk voor het bestraffen van zonden en om haar te helpen tegen de zonden te strijden. Jouw communicatie en omgaan met conflicten horen ook bij een vastberaden toewijding aan je gezin. Hiervoor geeft het boek heel concrete uitleg. Hier volgt er één:

“Neem ruimschoots de tijd voor het gesprek en gun de ander voldoende ruimte om te reageren”.

Deel 4 – Ernstige zonden van de man & zijn berouw en bekering.

 • Hoofdstuk 18: boosheid bij de man;
 • Hoofdstuk 19: angst en zorgen bij de man;
 • Hoofdstuk 20: zondige wellust;
 • Hoofdstuk 21: nabeschouwing.

Mannen zijn vanwege hun aard in het bijzonder gevoelig voor de zonden die in hoofdstuk 18 t/m 20 benoemd worden. Hier moeten zij zichzelf in onderzoeken en tegen strijden.

“Denk niet dat mensen die nooit bang zijn moedige mensen zijn. De moedigste mensen zijn zij die bang zijn, maar ondanks de situatie hun vertrouwen op God stellen om te doen wat Hij van hun vraagt”.

In het laatste hoofdstuk gaat het over focus. We kunnen heel erg druk zijn in ons leven. Maar, vraagt de schrijver, zijn we druk met de goede dingen?

Ook erkent de schrijver dat het boek misschien best maakbaar overkomt. Alsof je het allemaal zelf kunt doen en daardoor de Heere beter kan dienen. Nadrukkelijk stelt Stuart Scott dat wedergeboorte nodig is. Hij koos voor deze praktische ‘maakbare’ insteek, omdat de Bijbel ons oproept tot bidden en werken. En inderdaad, als je de hoofdstukken doorleest, is er voor een man veel werk te doen.

Handboek

Het boek is geschreven in een vlotte en toegankelijke schrijfstijl. Korte stukken met oproepen tot zelfreflectie c.q. bezinning, met opdrachten en aangevuld met schematische afbeeldingen die de stof die behandeld wordt inzichtelijk maken.

Het is geen boek dat leest als een spannende roman, maar meer een boek dat je koopt voor de rest van je leven. Je kunt dan regelmatig een hoofdstuk lezen en herlezen, totdat het een plek in je denken en hart heeft gevonden.

Ik heb het boek destijds zelf aangeschaft in het Engels en ben blij dat nu deze Nederlandse uitgave beschikbaar is. Het boek heeft nog steeds een plek in mijn boekenkast en in mijn hart!

Door het lezen van dit boek heb ik zelf een dieper besef gekregen dat gehuwd zijn een voortdurend dienen en werken is. Bijvoorbeeld het leren om goed te communiceren. Dat kost je wat, maar het heeft mijn huwelijk verrijkt! (Peter Leenhouts)

In De Godvrezende Man ligt een opdracht voor alle gehuwde mannen en voor (jonge) mannen die binnenkort gaan huwen! Lees dit boek, wandel erin, leeft eruit en besef dat de taak die voor ons ligt niet eenvoudig is. Dit boek toont steeds aan dat de Bijbelse weg niet in eigen kracht gegaan kan worden. De Bijbel spoort ons aan om dagelijks ons kruis achter Christus op te nemen en te sterven aan de oude mens. Zeker ook in het huwelijk. Zo leren we door genade stapje voor stapje hoe we God en onze (toekomstige) vrouw kunnen dienen.


Gepubliceerd: 09-06-2023

Ook interessant

Commentaar: Mannen op hakken

Het schijnt een heuse trend te zijn: heteromannen die graag vrouwenkleding dragen. Ze lopen op hoge naaldhakken en dragen strakke kokerrokjes. Make-up

Podcast 1: Adam en Eva

In de Bijbel staan veel voorbeelden van huwelijken. In deze nieuwe podcastserie willen we die voorbeelden bekijken. Het eerste deel gaat over