Wat zegt de Bijbel over een ‘cross-seks’ kledingstijl?

Pexels - Leah Kelley - stel wandelt hand in hand
Leestijd: 3 minuten

Dit is een thema wat we in de kerk niet uit de weg moeten gaan. Onze kleding doet ertoe. En juist in een cultuur waarin Gods geschapen orde van man- en vrouw-zijn wordt ondermijnd, moet hierover helder Bijbels onderwijs gegeven worden. Dit betekent kort gezegd dat jongens jongenskleren en meisjes meisjeskleren dragen.

Overlap

Hierbij bedenken we uiteraard dat er altijd overlap is geweest tussen de manier waarop jongens en meisjes, en mannen en vrouwen, zich kleden. Dat is niets nieuws. Maar het is net zo waar dat er in elke cultuur en in elke tijd, naast die overlap, ook culturele symbolen in kapsels, kleding en versieringen zijn geweest die het verschil tussen mannelijkheid en vrouwelijkheid aangaven. Dus wat we vandaag nodig hebben, is elkaar (en ouders in het bijzonder) te helpen om de volgende generatie op te voeden in het wijze en getrouwe gebruik van die culturele symbolen om Gods prachtige ordening van mannelijkheid en vrouwelijkheid te weerspiegelen en te omarmen.

Wat zegt de Bijbel?

Ik wil zes waarheden uit de Bijbel voor het voetlicht willen brengen, die ons onderwijs geven over het thema ‘mannelijke en vrouwelijke kleding’.

1. God schiep de mens, mannelijk en vrouwelijk (Genesis 1:26). “Toen zei God: ‘Laten we de mens maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis.’ . . . Dus schiep God de mens naar Zijn eigen Beeld, naar het Beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij ze. En God zegende hen. En God zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk en bevolk de aarde” (Genesis 1:26–28). God heeft geen generieke mens geschapen die is ontworpen om zijn geslacht te kiezen. Hij schiep mannen om mannen te zijn en vrouwen om vrouwen te zijn. Jongens en meisjes zouden dit vanaf het allereerste begin van hun leven moeten leren als iets groots en wonderbaarlijks.

2. God schiep man en vrouw, zodat er een mooie, gelukkige en vruchtbare complementariteit in het huwelijk zou zijn *Genesis 2:24(: “Een man zal zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en zij zullen één vlees worden.” Nu is Gods ontwerp van de tot-één-vlees-wording van man en vrouw in het huwelijk door de geslachtsgemeenschap een bevestiging dat de manier waarop Hij ons geschapen heeft niet te verwaarlozen is. Het maakte deel uit van Zijn plan voor ons welzijn, voor het vullen van de aarde, voor onze vreugde, ons plezier. Jongens en meisjes moeten worden opgevoed in de richting van deze natuurlijke uitkomst van hun seksualiteit. Of ze nu trouwen of niet (in Gods voorzienigheid), we moeten ze opvoeden met de overtuiging dat het verschil tussen jongens en meisjes is ontworpen voor deze prachtige uitkomst, de tot-één-vlees-wording in het huwelijk van een man en een vrouw.

3. God neemt deze seksuele verschillen zo serieus, dat Hij er leiderschapsrollen op baseert. In 1 Timotheüs 2:12 wijst hij de gezaghebbende leer- en bestuursrol in de gemeente toe aan mannen. En in Efeziërs 5:22–24 en Kolossenzen 3:18–19 wijst hij de man en vader aan als het hoofd van het gezin. De natuurlijke superieure kracht van mannen wordt door Petrus genoemd in 1 Petrus 3:7 als een reden waarom vrouwen speciale eer zouden moeten ontvangen als het zwakkere vat, evenals een ander soort eer als de mede-erfgenamen van de genade van het leven. Kinderen moeten worden opgevoed met het besef dat hun seksualiteit er zo toe doet en op die manier.

4. Wat volgt is dat ouders hun jongens op een natuurlijke manier zouden moeten aanmoedigen om zich niet verwijfd te kleden of te gedragen; en ze mogen hun dochters niet aanmoedigen om zich mannelijk te kleden of te handelen. In de meeste situaties ontwikkelen deze dingen zich heel natuurlijk en hoeft een ouder er niet veel aandacht aan te geven. De ouder kan eenvoudigweg de aandacht van een kind afleiden van experimenten met travestie of buitensporige interesse in gedragingen die vrijwel zeker de seksualiteit van een kind in de war zullen brengen. De Bijbel waarschuwt jongens en mannen bijvoorbeeld voor verwijfdheid in 1 Korintiërs 6:9. Alleen de King James-vertaling laat dit duidelijk zien: Weet u niet dat de onrechtvaardigen het koninkrijk van God niet zullen beërven? Dwaalt niet: noch hoereerders, noch afgodendienaars, noch overspelers, noch verwijfden, noch misbruikers van zichzelf met mannen…. De waarschuwing tegen ‘verwijfden’ is duidelijk. Jongens en mannen moeten zich verzetten tegen cultureel verwarrende kapsels. 1 Korintiërs 11:14 en Deuteronomium 22:5 waarschuwt mannen en vrouwen tegen travestie. Dus deze culturele symbolen van mannelijkheid en vrouwelijkheid, zijn echt belangrijk.

5. Ouders hebben hier in de opvoeding rekening mee te houden. In Efeziërs 6:4 staat immers: “Voed uw kinderen op in de discipline en instructies van de Heer.” En die instructie, wat betreft seksualiteit, omvat in ieder geval deze voorgaande vier punten.

6. In onze tijd is dit een urgent thema. Als ouders hun kinderen niet op een natuurlijke en gelukkige manier helpen om volwassen man of vrouw te worden, dan dienen ze misschien een golf van culturele rebellie tegen God; een golf die niet alleen destructief is voor hun kinderen, maar voor de wereld als geheel.


Gepubliceerd: 28-04-2023. Dit artikel is een bewerking van de podcast: Ask it pastor John.

Ook interessant

Help, een thuisblijfmoeder!?

Om maar met de deur in huis te vallen: ik ben een werkende moeder. Een thuiswerkende moeder, wel te verstaan. Tot de

Jouw geslacht is Gods goede ontwerp

Jezus Christus is een ‘man’, ook na Zijn hemelvaart. Ons lichaam is mannelijk of vrouwelijk en zal dat altijd blijven.