Is “de-gendering” zonde?

Happy woman serving soup for family in home_Bearfotos op Freepik
Leestijd: 5 minuten

Stel, je bent een vrouw en je wil in transitie. Wat zou je dan van je voorganger willen horen? John Piper heeft een belangrijke boodschap voor je.

De vraag: “Ik overweeg serieus om mijn vrouwelijke lichaamsdelen te verwijderen – namelijk mijn borsten en mijn baarmoeder – omdat ik geen vrouw meer wil zijn. Vrouwen worden gezien als zwakke vaten wiens enige doel het krijgen van kinderen is. Zelfs de Schrift ondersteunt die ideologie. Als moderne ‘vrouw’ heb ik geen verlangen om kinderen te krijgen of te trouwen, maar om een ​​succesvolle carrière te hebben, waarbij ik minder bedeelde mensen en dieren kan helpen om een beter leven te leiden.

Het antwoord: Dit is een zondige keuze die je maakt. Waarschijnlijk ook levensverwoestend voor jou als persoon. Ik geef je zes redenen om mijn antwoord te onderbouwen. Ik hoop dat je bereid bent naar me te luisteren, want het is geen gemakkelijke waarheid. Ik hoop dat je de moed hebt om te luisteren.

1. Het doel van de vrouw

Noch de Bijbel, noch de kerk heeft ooit gezegd of gesuggereerd dat het enige doel van de vrouw het krijgen van kinderen is. Ook de overgrote meerderheid van de mensen in de wereld denkt dit niet. Alleen al het feit dat je dit zegt, laat zien dat je vol tegenstrijdigheden zit. Je weet namelijk best dat dit niet waar is. U weet dat in de Evangeliën vrouwen Jezus volgden en hem op vele manieren dienden (zie Lukas 8:1–3 ). U weet dat Paulus verwijst naar talloze vrouwen die zij-aan-zij met hem werkten in het evangelie (zie Rom.16; Fil. 4:3). Je weet dat de liefde tussen een man en een vrouw in het huwelijk veel dieper en rijker is dan alleen het maken van baby’s. U weet dat in de geschiedenis de gebeden en de dienst van vrouwen keer op keer het tij ten goede hebben gekeerd in gemeenschappen. U weet dat vrouwen tegenwoordig in honderden beroepen werken, en de meesten van hen doen het graag als vrouwen, niet ondanks dat ze vrouw zijn.

“Noch de Bijbel, noch de kerk heeft ooit gezegd of gesuggereerd dat het enige doel van de vrouw is om kinderen te krijgen.”

U weet deze dingen, en toch zegt u nog steeds dat vrouwen worden beschouwd alsof het hun enige doel is om kinderen te krijgen. Ik vraag me af waarom dat zo is. Waarom zeg je dat? Het klinkt alsof je niet helder nadenkt. Je spreekt en denkt niet helder. Je spreekt en denkt onzorgvuldig. Dat maakt het gevaarlijk om zo’n ​​ingrijpende beslissing te nemen, zoals datgene wat je overweegt. Het zou dwaasheid zijn.

2. Zwakker door Gods Wijsheid

Ja, de vrouw is het zwakkere vat, zoals Petrus zegt (1 Petrus 3:7) en zoals iedereen weet. Daarom zijn er bijvoorbeeld speciale sportclubs en -evenementen voor dames: basketbal, volleybal, turnen, atletiek, damesvoetbal, Tour de France. God heeft de man sterker gemaakt, en daar heeft Hij redenen voor. God is echt wijs. Hij is echt heel goed in het nemen van dergelijke beslissingen. De beslissing die je nu neemt is zonde, omdat je God niet vertrouwt als Schepper van de wereld. Je handelt niet uit geloof, maar uit woede en wrok over de manier waarop God je gemaakt heeft. Het is duidelijk dat u niet op Gods wijsheid vertrouwt, maar deze ontkent. Dat maakt het gevaarlijk om zo’n enorme beslissing te nemen.

Maar naast dit punt is er ook iets droevigs. Als je klaar bent met jezelf te verminken, zul je nog steeds deel uitmaken van het zwakkere geslacht. Je kunt je borst plat maken – daar word je niet sterk van. Je kunt testosteron in je lichaam spuiten, waardoor je meer haargroei krijgt en je stem lager gaat klinken, maar je blijft een vrouw. Je zult zwakker zijn dan 90 procent van de mannen van jouw leeftijd. In feite zul je zwakker zijn dan voorheen, niet sterker, want ‘doen alsof’ is zwakte. Een leven leiden dat probeert te zijn wat je niet bent, is een leven van zwakte.

3. Gods betere verlangens

U zegt: “Als moderne vrouw heb ik geen verlangen om kinderen te krijgen of te trouwen.” Ik heb twee vragen voor u. Ten eerste, is je verlangen je god? Zo klinkt het namelijk. Vraagt ​​u de ware en levende God nederig: “God, wat zijn uw verlangens? Wat is uw wil voor mij?” Of maakt dat jou niet uit? Is je wens definitief? Als dat zo is, is dat nog een bewijs van een zondig patroon in uw denken.

Ten tweede, wat als uw verlangen binnen vijf of tien jaar verandert? Oh, ik wou dat ik je naam kende, zodat ik met alle ernst kon zeggen: “Serieus, Chelsea, serieus, denk hier eens over na.” Je hebt vast lang genoeg geleefd om te weten dat wat je vandaag verlangt, misschien niet is wat je morgen verlangt. Je weet dit. In één moment kun je een heel leven van mogelijkheden vernietigen waar je op een dag wanhopig naar verlangt. Als je me hier onderbreekt en denkt dat je je verlangens over tien jaar kunt voorspellen, heb je een waanvoorstelling. Je weet het. Wakker worden! Wees realistisch! Je weet niet wat je verlangens over tien jaar zullen zijn. Neem daarom geen onomkeerbaar besluit.

4. Anderen dienen tot eer van Christus

Als je de minder bedeelden wilt dienen, wil je dat dan voor de Heere doen? Wil je het doen voor Zijn glorie? Zo niet, dan doe je het vooral voor jezelf. Dat is afgoderij. Als je het wel voor Hem doet, vraag Hem dan ook hoe je Hem door je lichaam kunt verheerlijken. Gewoon zoals hij jou heeft gemaakt. Ik bedoel, als Zijn glorie belangrijk voor je is bij het dienen van de armen, is Zijn glorie dan niet belangrijk in jouw vrouw-zijn?

5. Anderen dienen als een vrouw

Als je echt van mensen houdt en om de (kans)armen geeft, geeft God daar net zoveel om als jij. Want Hij houdt van de armen. Daarom zijn er miljoenen bekwame, zorgzame, volhardende, Christusverheerlijkende vrouwen die in de voorhoede strijden voor mededogen en gerechtigheid voor de behoeftigen. Waarom zou je in vredesnaam denken dat je een betere dienaar van behoeftige mensen zult zijn als een nepman dan als een echte vrouw? Je weet dat dit niet consistent is.

“Je omgebouwde lichaam maakt van jou geen betere dienaar van de armen, dan het lichaam dat God voor jou geschapen heeft.”

Als je echt je leven wilt geven voor anderen die minder bevoordeeld zijn, prijs God dan. Dat is wat Hij voor je wil. Sterker nog, Hij wil het nog meer dan jij. En hij heeft je perfect geschikt gemaakt voor zijn roeping om het te doen. Borsten, een baarmoeder, hormonen, een maandelijkse cyclus en hersenstructuren – het is allemaal glorieus geschikt voor de taak waartoe Hij je roept. Hij is niet dom. Hij maakt geen fouten. Jouw zelfgecreëerde lichaam maakt van jou geen betere dienaar van de armen zijn dan het lichaam dat God voor jou geschapen heeft.

6. Vrouw tot in je diepste bestaan

God heeft ons mannelijk en vrouwelijk gemaakt, en we zijn allemaal volkomen mannelijk of vrouwelijk. De glorie van het vrouw-zijn is niet zoiets oppervlakkigs als het hebben van borsten en een baarmoeder. Het is gemarkeerd in elke cel van je lichaam, in elk aspect van je ziel, in elk deel van je hersenen. Je kunt er zelfs niet eens een begin mee maken om het alomtegenwoordige mysterie van je vrouw-zijn ongedaan te maken. Je vrouw-zijn is als gist in het deeg, als de kleur in de verf, als de geur in de bloem, als de melodie in het lied. Beste vriendin, waarvan ik je naam helaas niet ken; je bent een vrouwelijk wonder van Gods handwerk. Wat je ook laat verwijderen; niets kan ervoor zorgen dat je ophoudt een door God ontworpen meesterwerk te zijn.

Conclusie

Om deze redenen trek ik de conclusie dat het zonde is en een tragedie, die je vrijwel zeker diepe spijt gaat brengen, als je jezelf verminken. Hierdoor probeer je te zijn wat je niet bent en wat God niet van je heeft gemaakt. En ik smeek je, doe dat niet. Geef je over aan Hem, aan Zijn wil en wijsheid, aan Zijn liefde, en aan Zijn Zoon Jezus. Dan zullen je diepste verlangens vervuld worden. Dan zal je leven, stap voor stap, geheel overeen gaan komen met het doel waartoe Hij je geschapen heeft.

John Piper kiest voor de term ‘de-gendering‘. Deze term heeft een rijke inhoud. Het is verwant aan ‘degenereren‘ of ‘afwaarderen‘. Hij maakt met deze term duidelijk dat er geen sprake is van ‘transitie’ naar het andere geslacht, maar van een afwaarderen van je eigen geslacht.


Het originele artikel vindt u hier. John Piper is oprichter en docent van desiringGod.org en leider van Bethlehem College & Seminary. 33 jaar lang was hij predikant van de Bethlehem Baptist Church, Minneapolis, Minnesota. Hij is auteur van meer dan 50 boeken.

Ook interessant

De schoonheid van onderdanigheid

Er zijn woorden waar onze cultuur geen raad meer mee weet. Zoals ‘onderdanigheid’. Het staat zo haaks op het ideaal van autonomie

Recensie: de Godvrezende Vrouw

“Onderdanig willen zijn stond op de laatste plaats van dingen die ik wilde in mijn leven” schrijft Martha Peace in haar boek