Boeken per thema

boek Liefde en Respect Emerson Eggerichs

LIEFDE & RESPECT

Leestijd: < 1 minuut

De liefde die zij verlangt; het respect dat hij nodig heeft.

Het boek Liefde en Respect van de Amerikaanse schrijver Emerson Eggerichs is gebaseerd op het onderwijs dat Paulus geeft over het huwelijk in Efeze 5. In Efeze 5:33 staat: Zo dan ook gijlieden, elk in het bijzonder, een iegelijk hebbe zijn eigen vrouw alzo lief als zichzelven; en de vrouw zie dat zij den man vreze. Terwijl veel boeken benadrukken dat een man zijn vrouw onvoorwaardelijk moet liefhebben, is er geen enkel boek dat zegt dat een vrouw haar man onvoorwaardelijk respect moet tonen.

Onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan Gods opdracht voor man en vrouw in het huwelijk is de sleutel om het huwelijk te onderhouden en te verbeteren.

Dit boek is uitgegeven door Gideon Boeken.

Boeken per thema

Ook interessant