Over de grens: conversietherapie, de WPATH, de Vanderbilt-kliniek en rabbinaal pastoraat

Leestijd: 2 minuten

Noorwegen: Ruimte om homoseksualiteit zonde te noemen wordt kleiner.

Een nieuw wetsvoorstel om conversietherapie te verbieden, doet in Noorwegen veel stof opwaaien, aldus CNE.news. Dit nieuwe voorstel maakt “methoden met als doel iemand anders ertoe aan te zetten zijn seksuele geaardheid of genderidentiteit te veranderen, te ontkennen of te onderdrukken” strafbaar, volgens de Noorse minister van Cultuur en Gelijkheid, Anette Trettebergstuen.

Zij gaf in een interview met Dagen aan dat “religieuze leiders nog steeds mogen praten met iemand die te maken heeft met ongewenste seksuele aantrekkingskracht”. Predikanten mogen ook nog zeggen dat homoseksualiteit zonde is. Als er door de prediking of vanuit de kerkelijke gemeenschap druk uitgeoefend wordt, waardoor mensen hun seksuele gevoelens moeten onderdrukken of ontkennen, dan zou de kerk wel strafbaar kunnen zijn.

De minister vindt zelf niet dat de vrijheid van godsdienst hiermee in het geding is. Vrijheid van godsdienst geeft je niet het recht om “anderen psychologische schade toe te brengen”.

Canada: transgender is identiteit, volgens WPATH

De World Professional Association of Transgender Health heeft vorige week de 8e Standards of Care and Ethical Guidelines (SOC), de gouden standaard voor goede transgenderzorg, uitgebracht. Het RD berichtte dat deze versie ingrijpend verschilt van de vorige uitgave. Zo geldt er geen minimumleeftijd voor kinderen om in transitie te gaan en kan de overheid voogdijschap over kinderen krijgen als ouders hen niet steunen in hun transitiewens. Ook wordt transgender door hen niet langer als stoornis gezien, maar als een gewone identiteit.

Het RD meldt dat verschillende artsen en artsengroepen de oproep hebben gedaan om zich van deze nieuwe richtlijn af te keren, aangezien SOC8 meer op ideologie dan op biologie is gebaseerd.

Bijbels Beraad MV plaatste over deze thematiek onlangs een artikel.

Amerika: Onthullingen Vanderbilt-kliniek: licht verdrijft de duisternis

Matt Walsh, commentator van The Daily Wire, is vastbesloten om de transgenderzwendel aan het licht te brengen. Hij stelde samen met de Senaat van Tennesse een wetsvoorstel op dat alle gendergerelateerde behandelingen aan minderjarigen moet gaan verbieden. Zijn onthullingen over de transgenderzorg in de Vanderbilt-kliniek in Tennesse leidden tot nationale verontwaardiging, maar ook tot dreigementen en haat. Hij onthulde dat geld een grotere rol speelde dan zorg voor mensen met twijfels over hun identiteit.

De website Geziningevaar.nl analyseert dat deze wanpraktijken het daglicht niet kunnen verdragen en dat de leugen bij de geringste druk al bezwijkt.  

Israël: rabbijnen spreken zich uit tegen transgender

Op een religieuze basisschool in Israël heeft een meisje zich twee jaar lang voorgedaan als jongen. Dit meldt Israel National News. Toen dit openbaar werd, bleek dit onder de leerkrachten bekend en stilgehouden te zijn. Tientallen rabbijnen hebben een brief naar het schoolbestuur gestuurd, waarin staat dat dit meisje in een meisjesklas moet worden geplaatst.

De rabbijnen hanteren met vaste hand de leer van de Thora, terwijl ze tegelijkertijd pastoraal zijn. Ze schrijven: “Halachah [de joodse wet] erkent geen kunstmatige veranderingen en verbiedt dergelijk gedrag. Jongens mogen zich niet kleden als meisjes en meisjes mogen zich niet kleden als jongens.” Het is gepast “om voorzichtig te zijn om dit meisje niet te verwonden. Men moet haar helpen met geduld, om de identiteit te herkennen waarin ze is geschapen. Verbeelding verandert de werkelijkheid niet en ze moet geholpen worden om de wonderen van de Schepping te accepteren en het feit dat G’d haar schiep als een meisje en met het voorrecht om op te groeien tot een moeder en een vrouw.”

Hoe moeilijk het is om Gods waarheid en liefde tot de naaste samen te voegen, kan geproefd worden in dit artikel.

Meer buitenlands nieuws

Slechts 0.001% Duitsers is ‘divers’

Slechts 969 mensen omschrijven zichzelf als ‘divers’, zo bleek uit een Duits onderzoek in 2022. 1259 personen wilden geen informatie over hun geslacht geven. Tegenover

Zwitserse ouders willen dochter terug

Een Zwitsers echtpaar onderneemt juridische stappen om de voogdij over hun 16-jarige dochter terug te krijgen. Zij staat sinds vorig jaar onder toezicht van de