Impressie: conferentie over Bijbels man/vrouw zijn

kerk Alblasserdam
Leestijd: 2 minuten

Ruim 250 deelnemers waren aanwezig bij de conferentie die Bijbels Beraad M/V donderdag 9 juni organiseerde in de Eben-Haëzerkerk te Alblasserdam. Een impressie.

Het was best een beetje spannend hoeveel mensen er zouden komen op de conferentie in Alblasserdam. Het thema was Bijbels man/vrouw zijn. Dat weten we toch wel? Of niet?

Ruim 250 deelnemers arriveerden ’s ochtends vanuit het hele land en werden gastvrij ontvangen met koffie, thee en een gevulde koek. Na alle coronaperikelen was het een weerzien van oude bekenden maar ook het aanknopen van nieuwe contacten.

’s Ochtens nam ds. Maarten Klaassen de aanwezigen mee met een Bijbelse duiding van wat het betekent om man of vrouw te zijn zoals God dat bedoeld heeft. Hij sprak over Christus Die vrijwillig de gestalte van een mens aannam en daarmee Zich onder God stelde om het verzoenend werk te kunnen doen en de mens tot God terug te brengen. Wat een voorbeeld voor de man vandaag, om dienend ten opzichte van zijn vrouw en kinderen te mogen staan, en wat een voorrecht voor de vrouw, om vrijwillig de positie in te nemen tegenover haar man en ten opzichte van Christus. Zo worden christelijke gezinnen gebouwd tot eer van God en tot zegen van de maatschappij.

De meeste aanwezigen hadden graag gewild dat ds. Klaassen dieper, langer op de materie in kon gaan. Vanaf 1 september zal hij beschikbaar zijn voor Bijbels Beraad M/V en wordt gekeken hoe hij ingezet kan worden om op regionaal niveau meer invulling te geven aan het belangrijke besproken aspect van de Bijbelse boodschap.

Na ds. Klaassen sprak ds. Benno Zuiddam. Hij liet ons zien wat de rol van de man en de vrouw in de geschiedenis is geweest. In het verleden had de opvatting in de maatschappij en in de verschillende culturen toch een sterke overeenkomst met hetgeen de Bijbel leert. Ook de biologische wetenschap laat het verschil zien tussen mannen en vrouwen zoals God hen geschapen heeft. Dit is belangrijk, niet alleen in onderscheidende verschijningsvorm maar ook noodzakelijk bij medische behandelingen.

Na de verstrekte lunch vertelden Jürgen en Sherida Tholel hoe in hun migrantengemeente, de Family Bible Church, praktisch invulling wordt gegeven aan het functioneren van de gezinnen en de rol van de man en de vrouw. Prangende vragen werden de toehoorders voorgehouden. De noodzaak van gezinssamenkomsten werd onderstreept. En het belang van een christelijke opvoeding richting de kinderen werd benoemd, inclusief een anti-pornobeleid.

Andrea van Hartingsveldt gaf de laatste lezing, over het thema ”opvoeden tot een Bijbels man/vrouw”. Ze gaf leeftijdsafhankelijke praktische instructies, waarbij ze steeds vier componenten behandelde: 1. Begrijp de context van de kinderen, 2. Bewust Bijbels opvoeden, 3. Bijbelse voorbeelden, 4. Bidden.

De dag werd afgesloten met een vraag-en-antwoordsessie waarna de deelnemers met Bijbelse inhoud en praktische tips terug naar huis keerden.


Gepubliceerd: 10-06-2022. Swawek van der Meer is bestuurslid bij Bijbels Beraad M/V

Ook interessant