Commentaar: Ouders aller Nederlanden… word wakker!

mathew-macquarrie-lzcKZlVPYaU-unsplash
Leestijd: 3 minuten

Als het doorgaat, zal in de week van 7 juni de voorgestelde vereenvoudiging van de transgenderwet behandeld worden in de Tweede Kamer. Over de onwenselijkheid hiervan is al het nodige geschreven, en dat niet alleen door christenen. Iemand als Jan Kuitenbrouwer schreef in HP/De Tijd heldere bijdrages.

Bijbels gezien is de huidige transgenderwet al heel problematisch, omdat die transitie onder voorwaarden legaliseert en faciliteert. Onlangs verscheen het nieuwste boek van Bijbels Beraad M/V ”Transgenderisme in Bijbels perspectief”, onder redactie van dr. B.A. Zuiddam. Daarin wordt de Bijbelse zienswijze vanuit verschillende invalshoeken belicht.

Een wel heel opvallend aspect van de voorgestelde vereenvoudiging is dat zelfs kinderen onder de 16 jaar hun geslacht bij de burgerlijke stand kunnen wijzigen. Een onzindelijk idee dat in potentie schadelijk is voor veel kinderen. Toch wordt dit nu opgedrongen, dwars tegen het gezond verstand in. De meeste Nederlanders zijn tegen. In de Tweede Kamer tekent zich echter een meerderheid af die dit idee wil steunen.

Kinderen worden beschermd
Ons huidige maatschappelijk bestel is gebaseerd op de vanzelfsprekendheid dat het verstand met de jaren komt, en dat kinderen bovendien kwetsbaar zijn en bescherming nodig hebben. Dit wordt ondersteund door allerlei wetten en regels, onder meer om misbruik en mishandeling te voorkomen. De keerzijde hiervan is dat ouders veel mogen en moeten beslissen voor hun kinderen, de zorgplicht voor hen hebben, en aansprakelijk zijn.

Daarbij wordt er –geheel terecht– van uitgegaan dat jongeren zonodig tegen zichzelf in bescherming moeten worden genomen. In de afgelopen 10 jaar werd bijvoorbeeld de leeftijd voor het mogen kopen van alcohol en tabak verhoogd van 16 tot 18 jaar. Dat is natuurlijk niet omdat het erg is om af en toe een biertje te drinken of een sigaretje te roken als je 16 jaar bent. Maar zodra overmatig gebruik of verslaving ontstaat, is het schadelijk.

Daarom besloot de wetgever voor iedereen de leeftijdsgrens te verhogen. In zekere zin ‘lijden’ de goeden dus onder de kwaden. Er wordt rekening mee gehouden dat niet alle jongeren zich weten te beheersen. Dat zou gezien kunnen worden als betuttelend, maar de wetgever laat gezondheidsrisico’s zwaarder wegen.

Het is in dat licht bezien merkwaardig dat men wil besluiten dat zelfs kinderen onder de 16 kunnen kiezen voor aanpassing van hun geslacht bij de burgelijke stand. De leeftijdsgrens vervalt –aldus een nieuwsbericht van de Rijksoverheid– omdat „belangenorganisaties en een deel van de ouders bepleiten dat sommige jongeren al voor hun zestiende jaar met een ander gender dan het geslacht aangewezen bij geboorte door het leven gaan.”

Fuik wordt opengezet
Dit is geen goed idee. De stap om registratie bij de burgelijke stand aan te passen, of te kiezen voor sociale rolwisseling, is vaak een opstap naar medisch ingrijpen. Anders gezegd: jongeren die de (sociaal ingrijpende!) stap zetten om hun naam te veranderen, of hun kleding of geslachtsregistratie aan te passen, zullen vaak geneigd zijn ook de vervolgstappen te zetten, en te kiezen voor ingrijpende medische behandelingen. Die brengen op hun beurt levenslange schadelijke gevolgen voor de gezondheid met zich mee. Er ontstaat in de praktijk dus een fuikeffect. Dat heeft deels te maken met psychologische effecten zoals cognitieve dissonantie, en deels met sociale factoren zoals groepsdruk.

Bij het meerendeel van de kinderen gaan de gevoelens echter vanzelf over. Daarom wil je vermijden dat ze die fuik inzwemmen. Het is dus niet raadzaam om bij minderjarige kinderen onomkeerbare stappen te zetten. Bovendien hangt de ontwikkeling van genderdysforie bij kinderen vaak samen met andere problematieken, zoals autisme, misbruik of traumatische ervaringen. Het is belangrijk dat die onderliggende factoren in de eerste plaats aandacht krijgen. Ook is momenteel sprake van een onverklaarbaar snelle toename van tienermeisjes dat zichzelf als ‘trans’ ziet. Vermoed wordt dat ‘sociale besmetting’ hierbij een rol speelt.

Verzoek rechtbank
Aangevoerd zou kunnen worden dat het allemaal zo’n vaart niet zal lopen, omdat in de voorgestelde wetsaanpassing bij kinderen onder de 16 jaar de wettelijke vertegenwoordiger een verzoek moet indienen bij de rechtbank. In de praktijk ontstaat echter veel druk op ouders van kinderen met transgendergevoelens om kinderen hierin te bevestigen. Dat zou voor het welzijn van het kind het beste zijn en de kans op depressies en zelfmoord verkleinen. Ouders die daar niet in meegaan maken zich al snel verdacht.

Veel scholen hebben inmiddels ook een beleid dat uitgaat van bevestiging van gevoelens. Ouders worden daarbij –zogezegd omwille van de veiligheid van het kind– alleen geïnformeerd als de leerling daarmee instemt. Daardoor kan het gebeuren dat ouders met voldongen feiten geconfronteerd worden. Hun kind is de fuik al ingezwommen.

Het is zelfs niet denkbeeldig dat in de toekomst ouders die niet mee wensen te gaan met de wens tot geslachtsverandering van een kind het gevaar lopen uit de ouderlijke macht ontzet te worden. In andere landen is dit al met enige regelmaat aan de orde.

Kortom, het is hoe dan ook wenselijk om vast te houden aan de algemene lijn in de wetgeving: kinderen zijn volwassen als ze meerderjarig zijn, en moeten tegen zichzelf beschermd worden. De vraag is wanneer ouders zich gaan roeren in het maatschappelijke debat over de voorgestelde vereenvoudigingen van de transgenderwet. Het gaat over hun kinderen!


Gepubliceerd: 13-05-2022

Ook interessant

Burgers kritischer op nieuwe transgenderwet

Nederlandse burgers zijn dit jaar beduidend kritischer geworden over de nieuwe transgenderwet. Dit blijkt uit een onderzoek, gedaan in opdracht van NPV