Deed ds. Kort homofobe uitspraken? Binnen zes weken meer duidelijkheid

ds-a-kort-en-leon-houtzager
Leestijd: 4 minuten

Ds. A. Kort werd vandaag 2,5 uur lang verhoord in het gerechtshof in Den Haag. Binnen zes weken wordt duidelijk of de predikant van de oud gereformeerde gemeente in Nederland wel of niet vervolgd gaat worden. “Door onwetendheid en Babylonische spraakverwarring trekken mensen verkeerde conclusies uit de brief van ds. Kort”, stelt zijn advocaat René de Groot tegenover CIP.nl.

Homo-activist Leon Houtzager deed in 2020 aangifte tegen de dominee. Aanleiding hiervoor is een brief die ds. Kort in datzelfde jaar verstuurde. De predikant van de oud gereformeerde gemeente in Nederland te Krimpen aan den IJssel (Mieraskerk) schreef de brief in vertrouwen aan het gemeentebestuur in zijn eigen woonplaats, maar deze werd vervolgens gelekt en kwam uiteindelijk in handen van De Telegraaf. De landelijke krant lichtte vervolgens een aantal passages uit de brief uit, waarna er ophef ontstond. In de brief schreef Kort onder meer over ‘roepende zonden die tegen de scheppingsorde indruisen’. Leon Houtzager voelde zich als homoseksueel persoonlijk aangevallen en liet in de media weten dat dat hij aangifte zou doen.

Het OM maakte echter bekend dat er geen sprake is van een strafbaar feit. ‘De uitspraken van de predikant zijn gedaan in verband met zijn geloofsovertuiging. In het kader van de vrijheid van godsdienst en van meningsuiting moet het mogelijk blijven om bepaalde uitspraken te doen, ook als deze kwetsend zijn voor een bepaalde groep mensen.’ De hoorzitting vond vandaag plaats omdat Leon Houtzager zich niet neerlegde bij de beslissing van het Openbaar Ministerie om niet tot vervolging van ds. Kort over te gaan. Daarom nam hij topadvocaat Gerard Spong in de arm die hem voor een gereduceerd bedrag bij wilde staan in een zogeheten artikel 12-procedure. Daarbij dien je eigenlijk een klacht in tegen een door het OM genomen beslissing. Deze hoorzitting gaat dus over de vraag of Kort al dan niet vervolgd gaat worden. Er vindt dus hoe dan ook (nog) geen veroordeling plaats.

Reactie advocaat
Zijn advocaat René de Groot mag inhoudelijk niets over de hoorzitting zeggen. Tegenover CIP.nl benadrukt hij dat “de uitspraken van ds. Kort behoorlijk uit z’n verband zijn gerukt”. “Het algemene beeld is nu dat de predikant ‘homofoob’ zou zijn en daardoor is zijn naam aangetast. In die zin is het een goede zaak dat mijn cliënt tijdens de hoorzitting de gelegenheid heeft kregen om zijn kant van het verhaal te laten horen. Bij het gerechtshof is na vandaag het verhaal van Leon Houtzager én van ds. Kort bekend. Nu is de vraag wie de beste argumenten naar voren heeft gebracht. Daar gaat het hof nu zorgvuldig naar kijken.”

Het is De Groot niet ontgaan dat in Finland deze week een soortgelijke kwestie gaande is. De Finse politicus Païvi Räsänen hangt een straf boven het hoofd omdat zij in een pamflet en een interview een Bijbeltekst over homoseksualiteit heeft toegelicht. De advocaat is van mening dat Räsänen en ds. Kort de vrijheid hebben om homoseksualiteit af te keuren. “Christenen moeten de gelegenheid hebben om het Woord van God door te geven, zonder dat ze bang zijn om iets verkeerds te zeggen. Dat is de kern van de vrijheid van godsdienst. In onze seculiere maatschappij moet het mogelijk zijn en blijven dat de vrijheid van godsdienst en het gelijkheidsbeginsel naast elkaar staan.”

Zwijgen is geen optie
“Sterker nog, je zou kunnen stellen dat christenen die hun overtuiging voor zichzelf houden zondigen”, stelt de advocaat. “Volgens de Bijbel hebben zij namelijk de opdracht om hun boodschap door te geven. De essentie van het christelijk geloof is dat je zonden aan de kaak stelt. Zwijgen of wegkijken is een zonde op zichzelf. Het valt mij op dat het in de huidige seculiere maatschappij moeilijker wordt om die boodschap uit te dragen. Dat vraagt om een zekere moed. Aan de andere kant mag van de christen verwacht worden dat hij of zij een standpunt zorgvuldig verwoordt. In deze kwestie is het vraag of ds. Kort dat zorgvuldig heeft gedaan.”

De advocaat voegt toe dat het taalveld dat de reformatorische dominee hanteert een belangrijke rol speelt. Kort schreef in zijn brief, waardoor deze zaak aan het rollen kwam, letterlijk: ‘de roepende zonden die tegen de scheppingsorde indruisen, dienen uitgebannen’. “De taal van de Statenvertaling is nog altijd de voertaal binnen de oud gereformeerde gemeenten in Nederland. Daarbuiten is die taal voor een groot gedeelte onbegrijpelijk voor moderne mensen. Die Babylonische spraakverwarring ligt aan dit geschil ten grondslag. Als mensen elkaars taal niet spreken, trekt men verkeerde conclusies.”

Voorgeschiedenis
De zaak werd landelijk nieuws doordat Houtzager het programma ’Boos’ inschakelde. Ds. Kort werd in die uitzending onterecht geframed als een racist. Tijdens de uitzending, die in totaal 1,1 miljoen keer is bekeken, slaagden Houtzager en Hofman er niet in om met Kort in gesprek te komen. Zo bellen ze diverse malen aan bij de predikant, proberen ze via de koster met hem in contact te komen en bellen ze meerdere keren naar zowel een woordvoerder als naar het huis van ds. Kort zelf. De woordvoerder neemt niet op. Als ze vervolgens naar de huistelefoon van ds. Kort bellen, neemt zijn vrouw op. Wanneer ze hoort waar het over gaat, wordt de verbinding verbroken. Daarna is het nummer onbereikbaar.

“Natuurlijk, hij is welkom”, liet Kort tegenover CIP.nl weten. “Laat hem maar aanbellen of opbellen. Maar wij hebben nog nooit iets van hem gehoord. Ineens stond hij hier voor de deur met Tim (Hofman, red.) en drie anderen. Wij wisten niet dat één van hen Leon was, want we kenden hem niet en wisten het doel van hun komst niet.” Even later stelde Kort: “Ik geloof niet dat het Leon (Houtzager, red.) te doen is om een gesprek. Als ik iemand wil spreken, dan ga ik (alleen) langs. Maar hij heeft nooit gebeld en is nooit alleen aan de deur geweest.”

In maart 2021 verzamelden vervolgens honderden homoactivisten zich bij het stadhuis van Krimpen aan den IJssel om te protesteren tegen dominee Kort. De predikant en zijn kerk hebben inmiddels al maandenlang te maken met ernstige bedreigingen en intimidatie. Meerdere malen werd hij met de dood bedreigd. Toen ze ook nog eens in het landelijke nieuws kwamen omdat er een journalist bij de kerk werd aangevallen, moest de Mieraskerk enige tijd beveiligd worden omdat er een vuurwerkbom tot ontploffing werd gebracht bij de ingang van de kerk. Daarbij vielen geen gewonden.

Via Twitter meldt Leon Houtzager: “Het gerechtshof zal binnen zes weken een besluit. Tot die tijd mag ik er helaas niks over zeggen. Onze zaak staat naar onze mening nog steeds sterk en heeft een groot maatschappelijk belang. Wij hebben alle vertrouwen in een goede afloop.”


Gepubliceerd: 18-02-2022, overgenomen van CIP.nl

Ook interessant