Over de grens: Verboden te bidden & ‘hergendering’ Duitse woorden

Leestijd: 3 minuten

Op het gebied van schepping, huwelijk, seksualiteit en alles wat daarmee samenhangt is veel aan de hand. Berichten buitelen over elkaar heen. Het Bijbels Beraad M/V selecteert tweewekelijks een aantal kwesties en nieuwsfeiten van over de grens.

Hormonen bestellen via een app
In Denver, in de Amerikaanse staat Colorado, is een start-up die het mogelijk maakt om via een app een geslachtsverandering te fasciliteren. Plume heet het bedrijfje, waar onder andere The American Conservative over schrijft. Iedereen van 18 jaar en ouder (in sommige staten vanaf 19 jaar) mag er gebruik van maken. Wie zich aanmeldt, moet 99 dollar betalen. Daarna volgt een digitaal gesprek met een arts die bepaalt welke behandeling nodig is. Vervolgens kunnen via de app eenvoudig hormoonrecepten worden besteld. Het is ook mogelijk om een verwijsbrief naar een arts te krijgen voor chirurgische ingrepen, zoals borstamputaties.

In Amerika moet je 21 jaar zijn om alcoholische dranken te kunnen kopen.

Zwarte lijst
Volgens het Amerikaanse Center for Family and Human Rights is de Verenigde Naties bezig om een lijst op te stellen van „lhbt-haatgroepen.” De conservatieve organisatie zegt dat de VN zo’n zwarte lijst maakt om groeperingen en instanties te kunnen straffen die traditionele opvattingen over geslacht en seksualiteit voorstaan. Daar bericht The Christian Post over.

Dé genderexpert van de VN, Victor Madrigal-Borloz, heeft VN-lidstaten al eerder gevraagd om actie te ondernemen tegen kerken en geloofsgemeenschappen die lhbt-rechten „ondermijnen.”

Verboden te bidden
In Australië komt een wettelijk verbod op conversietherapie. Een voorstel daartoe is door een meerderheid van het Australische Hogerhuis aangenomen. Christenen in het land maken zich zorgen over de wet, schrijft CIP.nl. In een clausule staat namelijk dat religieuze handelingen die homoseksualiteit willen onderdrukken of ‘genezen’ ook verboden zijn. Onder die religieuze handelingen valt ook een gebed. Predikanten zijn bang dat het daarmee ook strafbaar is om voor iemand te bidden die worstelt met seksuele gevoelens. De maximale straf op overtreding van de wet bedraagt een boete van 10.000 dollar of een gevangenisstraf van 10 jaar.

Een Brits parlementslid, nota bene van de Conservatieve Partij, wil trouwens eenzelfde verbod als in Australië, schrijft The Christian Institute.

‘Hergendering’ Duitse woorden
Duden, de Duitse versie van woordenboekgigant Van Dale, heeft van 12.000 woorden die taalkundig gezien mannelijk zijn ook een vrouwelijke variant gemaakt. Tot grote vreugde van feministen, schrijft dagblad Trouw.

De Duitse taal kent voor veel beroepen en functies een mannelijke en een vrouwelijke variant. Je hebt Professoren en Professorinnen. En Studenten en Studentinnen. Tot zover geen probleem. Maar wie voor een zaal vol mannelijke en vrouwelijke studenten staat, en iedereen tegelijk wil aanspreken, gebruikt dan de mannelijke variant. Omdat Studenten nu eenmaal een mannelijk woord is.

Nu de Duden van al die mannelijke woorden ook een vrouwelijke variant heeft gemaakt, moet iemand die een groep mannelijke en vrouwelijke studenten wil aanspreken dus beide groepen noemen: Studenten en Studentinnen.

Abortus
In de Amerikaanse staat South Carolina is een wetsvoorstel aangenomen dat abortus verbiedt vanaf het moment dat een hartslag waarneembaar is. Eerder namen Alabama, Georgia, Louisiana, Missouri en Ohio eenzelfde wet aan. In alle gevallen werd de wet echter aangevochten voor een federale rechtbank. Naar verwachting zal het hooggerechtshof zich moeten uitspreken over de grondwettelijkheid van de strengere abortuswetten.

In North Dakota is een wetsvoorstel ingediend dat, als het aangenomen wordt, abortus definieert als een moord van de eerste categorie. Het zou daarmee gelijk worden gesteld aan het vermoorden van een zuigeling. Op die overtreding staat een levenslange gevangenisstraf, zonder voorwaardelijke vrijlating. Als het voorstel wordt aangenomen, leidt dat waarschijnlijk ook tot rechtszaken tot aan het hooggerechtshof. De wet zou dan namelijk ingaan tegen de wet die het recht op abortus bepleit.

Meer buitenlands nieuws

Mike Pence breekt lans voor het gezin

Wat doe je als de president van de Amerika je uitnodigt voor een ontmoeting en op dat moment heeft je dochter haar eerste muziekuitvoering? Naar