Koester de waarheid vanwege de liefde

Joel Belz, oprichter van WORLD magazine, schreef in één van zijn nummers…