Aanklager ds. A. Kort krijgt lhbti-prijs die een christelijk getuigenis herbergt

Leon Houtzager, de man die aangifte deed tegen de oud gereformeerde ds.…