Boeken per thema

boek

ALLEENGAAND – Een nieuwe kijk op ongetrouwd zijn

Leestijd: 2 minuten

De oorspronkelijke titel van het boek ‘Alleengaand’ luidt: ‘Singles at the Crossroads’ (Alleengaanden op het kruispunt). Op de omslag van het boek zie je dan ook een alleengaande op een brug boven een snelweg staan. Onwillekeurig denk je: als dit maar goed afloopt, als ze nu maar niet in wanhoop naar beneden springt.. Vaak denken we dat er wel iets aan de hand moet zijn met iemand die niet tot een trouwdag komt. De schrijver ziet echter de gave van het huwelijk en de gaven van het ongetrouwd zijn als gelijkwaardig.

De gave van het ongehuwd zijn is een omschrijving van iemands feitelijke status op een bepaald moment. Niet een roeping voor het leven. Wanneer je alleengaand bent, heb je de gave van het alleengaand. Wanneer je getrouwd bent, dan heb je die gave niet. Zodra je gaat trouwen, wissel je de gave om ongehuwd te zijn in voor de gave om gehuwd te zijn. Beide gaven zijn goed. Zo simpel ligt het.

Het grote scharnier waar het in het (on)gehuwde leven om draait is: hebben wij onze identiteit gevonden in Christus? Het gaat er in het leven niet om of je getrouwd bent of niet, maar of je Hem kent en een relatie met Hem hebt! Hij weet wel wat je allemaal in Zijn Koninkrijk kunt doen. Vraag dat maar aan de apostel Paulus. Wat betekent het dat je alleen of eenzaam bent, of in een isolement verkeert? Op deze en nog veel meer vragen wordt in dit boek ingegaan. Alleen zijn wordt bijvoorbeeld gedefinieerd als een lichamelijke toestand, waarin je niet met andere mensen samen bent. Feitelijk hoef je echter nooit alleen te zijn, omdat Christus altijd bij je is: Hij is de Gezel van ieder uur…

Ook geeft Hsu een beknopte geschiedschrijving van de alleengaande, vanaf het Oude en het Nieuwe Testament via Vroege Kerk en Rome Reformatie tot de moderne tijd. Omdat het boek voor alles een “praktische theologie” voor alleengaanden wil zijn, wordt breed ingegaan op zijn/haar concrete problematiek. Wat betekent het om alleengaand te zijn en hoe moet het leven van een alleengaande eruit zien? Daarbij komen kwesties als Gods wil voor ons leven, eenzaamheid en gemeenschap, verleidingen voor alleengaanden, maar ook de kansen en vrijheden die een alleengaande heeft uitdrukkelijk aan bod.

Dit boek laat de lezer fris aankijken tegen getrouwd en ongetrouwd zijn in christelijk perspectief. Door de toegevoegde gespreksvragen is zij uitstekend geschikt voor bespreking in een studie en ontmoetingskring voor alleengaanden binnen de gemeente.

‘Alleengaand’ is een mooi, praktisch, bemoedigend en duidelijk boekje, dat er prima verzorgd uitziet. Hij sluit af met een boeiend interview met de bekende theoloog dr. John Stott, waarin de boodschap van het boek nog eens aansprekend wordt samengevat. Stott publiceerde vele christelijke boeken en is zelf levenslang vrijgezel geweest.

Boeken per thema

Ook interessant