boek

Gij zult niet echtbreken (2 delen)

In dit boek wordt op eenvoudige en praktische manier uitgewerkt wat het zevende gebod betekent voor vele terreinen van het leven, zoals het huwelijk, echtscheiding, het krijgen van kinderen en homoseksualiteit.

Boeken per thema

Boeken per thema

Ook interessant