Over de grens: Proces Yeshiva University, vrijheid van medische behandelingen, een LHBT-poster en een gendercertificaat

Leestijd: 2 minuten

VS: Mag rechter beslissen of Yeshiva University Joods is?

Het proces rond de Yeshiva University in New York, dat sinds juni speelt, is illustratief voor vele religieuze vrijheidskwesties. Deze traditionele Joodse school, bedoeld om jongens te laten aarden in de Joodse traditie, zou volgens de rechter – net als elke andere school – een LHBT-studentenclub moeten erkennen. Een verslaggever concludeert dat dit het laatste front is in het debat over de grenzen van religieuze vrijheid. Het Amerikaanse hooggerechtshof verwierp afgelopen week het oordeel van de rechter.

Albert Mohler, president van de Southern Baptist Theological Seminary, doet een uitgebreide analyse van de kwestie, op zijn website. Volgens hem is het kernprobleem in deze zaak dat een rechter gaat bepalen of een instelling wel religieus genoeg is. De enige die dit echter kan bepalen, is de organisatie zelf. Alleen zij bepaalt op basis van haar overtuigingen hoe de praktijk eruit ziet.

Waakzaamheid en consistent beleid is geboden om de grenzen van religieuze vrijheid te bewaken. Want elke religieuze instelling kan zomaar bevraagd worden op de grenzen van religieuze vrijheid.

Gerechtshof VS: artsen niet gedwongen tot genderbevestigende operaties

Twee weken geleden heeft een gerechtshof in de Verenigde Staten de uitspraak gedaan dat artsen geen operaties hoeven uit te voeren die in strijd is met hun geloofsovertuiging. Dit schreef Cvandaag op haar website.

Vanuit de gedachte dat artsen niet mogen discrimineren, had Obama de regel ingevoerd dat artsen een vraag om abortus of een genderbevestigende operatie niet mochten weigeren. President Trump heeft deze regel ongedaan gemaakt en president Biden wilde deze regel weer opleggen. De Christelijke Medische en Tandheelkundige Verenigingen en de Fransiscaanse Alliantie werden door twee rechtbanken in het gelijk gesteld.

UK: Felle reacties op anti LHBT-poster

Een kerk in Halling Kent hing onlangs een poster op met de tekst: “We don’t celebrate Pride – we preach Christ Crusified”. Deze poster riep veel negatieve reacties op onder de dorpelingen. Het geopperde idee om een pride-optocht te organiseren, ontving veel steun, aldus de Kent Online.

De Halling Baptist Church reageerde op de kritiek. “Gods woord schetst de juiste grenzen voor menselijke seksuele relaties tussen één man en één vrouw in het huwelijk. Alle seksuele betrokkenheid buiten deze grens is geworteld in onze trotse menselijke conditie die er zo vaak voor kiest om te negeren of actief te rebelleren tegen wat God zegt dat goed is.”

Schotland: Gender-erkenningscertificaat leidt tot chaos

In het Schotse Parlement ligt een voorstel dat mensen vanaf hun 16e jaar een gender-erkenningscertificaat (GRC) kunnen verkrijgen, waarmee hun wettelijke geslacht wordt gewijzigd. Hierover schrijft The Christian Institute. Campagnevoerders tegen deze wet zijn bang dat vrouwen worden blootgesteld aan gevaar en discriminatie, omdat ‘zelfverklaarde vrouwen’ hiermee toegang krijgen tot bijvoorbeeld vrouwentoiletten en -kleedkamers.

Uit onderzoek blijkt dat minder dan 40% van de Schotten deze wetgeving steunt.

In Nederland wordt een soortgelijke aanpassing van de wet gedaan.


Gepubliceerd: 15-09-2022

Meer buitenlands nieuws