Over de grens: Leraar in hechtenis, afgelaste EuroPride en boek Räsänen

Leestijd: 2 minuten

EuroPride Servië gaat niet door             

De EuroPride van 12 tot 18 september wordt afgelast omdat het teveel spanningen oproept onder de Servische bevolking. Volgens de analyse die Albert Mohler, president van de Southern Baptist Theological Seminary, op zijn website maakt, heeft dit alles te maken met de Servische geschiedenis.

Vanouds is Servië een conservatief, christelijk land, waar de Bijbelse norm voor huwelijk en gezin nog hoog in het vaandel staat. Mogelijk wilde men de Pride in Servië organiseren om te laten zien dat het land ook op moreel gebied aansluiting zoekt bij de Europese Unie. Dat de bevolking hier niet van gediend is, bleek uit de massale protesten tegen het evenement.

Het artikel concludeert dat Bijbelse theologie weerbaar maakt tegen de seksuele revolutie. Een aansporing dus om ons steeds Bijbels te blijven funderen. Dit artikel kan wat gedachten aanreiken.

Kinderziekenhuis en scholen Chicago stimuleren samen het ‘genderdenken’

Verschillende scholen uit de regio van het ziekenhuis hebben trainingsmateriaal en beleidsplannen ontvangen, waarmee ze gendertransitie en radicale gendertheorie onder de aandacht van de kinderen kunnen brengen. Dit schrijft The Daily Wire op haar website. In presentaties van een ‘Gender Inclusion Trainer’ staat informatie hoe leerlingen die in transitie willen hierbij ondersteund kunnen worden en welke maatregelen een school kan zetten om ‘veilig’ te zijn voor lhbt’ers.

Dit voorbeeld illustreert hoe actief het ‘genderdenken’ in de samenleving verspreid wordt.

Boek verschenen over proces Päivi Räsänen

De rechtszaak tegen mw. Räsänen, de Finse politicus die in maart werd vrijgesproken, is nu in verhaalvorm vastgelegd in een boek. CNE.news interviewde haar. Danielle Miettinen probeerde onbevangen met alle partijen het gesprek te voeren over hun beweegredenen in dit proces. Miettinen zag enerzijds Räsänen die het traditionele geluid laat horen, en anderzijds een aanklager die strijdt voor een ‘rechtvaardiger wereld’.

De schrijfster merkte verschillende keren het onvermogen op van de aanklager om de christelijke visie op homoseksualiteit te kunnen begrijpen. Er lijkt voor veel mensen een tegenstelling te bestaan tussen Gods liefde en de afwijzing van homoseksuele praktijken. In dit artikel staat deze Bijbelse visie nog eens uitgelegd.

Ierse leraar in hechtenis             

Enoch Burke is in hechtenis genomen, na een schorsing van school op 24 augustus, aldus de Independent. Hij werd geschorst, omdat hij weigert een jongen die in transitie gaat met “hen” aan te spreken. Burke accepteerde de schorsing niet en bleef (ook na bekrachtiging door de rechtbank) gewoon op school verschijnen.

Volgens Burke is een schorsing niet geldig, omdat er geen sprake is geweest van wangedrag. De rechter had echter geen begrip voor zijn weigering en zag het als minachting van de rechtbank. Daarom is Burke in hechtenis genomen, “totdat hij zijn minachting zuivert of tot nader bevel van deze rechtbank”. Burke: “Het is niet iets wat ik ga doen. Het is in strijd met mijn geweten”.


Gepubliceerd: 09-09-2022

Meer buitenlands nieuws

Slechts 0.001% Duitsers is ‘divers’

Slechts 969 mensen omschrijven zichzelf als ‘divers’, zo bleek uit een Duits onderzoek in 2022. 1259 personen wilden geen informatie over hun geslacht geven. Tegenover

Zwitserse ouders willen dochter terug

Een Zwitsers echtpaar onderneemt juridische stappen om de voogdij over hun 16-jarige dochter terug te krijgen. Zij staat sinds vorig jaar onder toezicht van de