Genderbeleid van Duitse kerk aanbidt de tijdgeest

kraemer13
Leestijd: 2 minuten

De voorzitter van de Duitse Taalvereniging, prof. Walter Krämer (Dortmund), heeft zich laten uitschrijven uit de Rooms-Katholieke Kerk (RKK). Dat was nodig om niet langer kerkbelasting te hoeven betalen die ten goede komt aan prelaten die beleidsmatig de Duitse taal vernietigen. Aanleiding voor deze stap is de adoptie van gendertaalbeleid door de bisschop van Hildesheim, het eeuwenoude bisdom waaronder Krämers woonplaats ressorteert. Volgens de hoogleraar is het juist gendertaal die mensen van elkaar vervreemdt en spanning veroorzaakt in de samenleving.

Staat het taalkundige genderbeleid van de Rooms-Katholieke Kerk in Duitsland op zichzelf of is het een symptoom van een veranderde kijk op mens en wereld?
„Natuurlijk staat het gendertaalbeleid van de Rooms-Katholieke Kerk in Duitsland niet op zichzelf. Het is een teken van een onwaardige knieval voor de veranderende tijdgeest.”

Taal is ook een uitdrukking van cultuur. Is het geen illusie om de indruk te wekken –zoals de bisschop van Hildesheim zegt– dat het gebruik van gendertaal over respect gaat?
„Gendertaal lijkt weliswaar alleen over respect te gaan, maar de waarheid is dat het om macht gaat. Deze mensen willen laten zien dat ze de bevoegdheid hebben om te bepalen hoe gedachten ingevuld moeten worden.”

In hoeverre is dit gebaseerd op een veranderd waarheidsbegrip?
„In de praktijk is het concept van de waarheid ook veranderd: je kunt van mening zijn dat iets goed is, maar bij progressieven krijgt hun mening een status van waarheid waarvoor iedereen moet buigen.”

Vroeger ging de Rooms-Katholieke Kerk niet uit van menselijke emoties, maar putte uit de kenbronnen van Gods wil: de natuur en de Schrift. Zijn de bisschoppelijke genderrichtlijnen in Hildesheim en de vervanging van traditionele professoren aan de Pauselijke Academie voor het Leven, Rome door Franciscus, tekenen dat de kerk niet langer in haar eigen leer gelooft?
„Het is buitengewoon duidelijk dat de Rooms-Katholieke Kerk niet meer in haar eigen leer gelooft. Waarom zou men anders de tijdgeest aanbidden?”

In een speciale bijdrage aan Bijbels Beraad M/V zet professor Krämer zijn beweegredenen uiteen:


Gepubliceerd: 09-12-2021

Ook interessant