Het zevende gebod #1 – Een groot geschenk

sandy-millar-8vaQKYnawHw-unsplash
Leestijd: 2 minuten

De Heidelbergse Catechismus behandelt het zevende gebod kort, kernachtig. Over de rijke inhoud ervan hield ds. T.A. Bakker uit Nieuwe-Tonge recent zes preken. Naar aanleiding daarvan schrijft hij voor het Bijbels Beraad M/V een serie blogs. Deel 1.

Het duizelt ons, al die ontwikkelingen rond seksualiteit en gender. Wat een vragen! Wat moeten we ermee? Wat wil God dat we ermee doen? Willen we ons hierop bezinnen, dan moeten we beginnen waar God begint. Niet na de zondeval dus. Daar begon het niet! We kiezen ons uitgangspunt in de situatie van vóór onze breuk met de Schepper. Genesis 1 en 2 zijn fundamentele hoofdstukken.

Al in Genesis 1 lezen we: ‘En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld Gods schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen’ (Genesis 1:27). Maar ja, dat roept wel vragen op. Waarom deed God dat dan? Waarom schiep God ons zo? Had Hij dat niet anders kunnen doen? Daar kun je mee worstelen als je in de puberteit komt. Je moet wennen aan jezelf en aan het andere geslacht. Je gaat seksuele aantrekkingskracht voelen. Waarom heeft God ons zo gemaakt?

We kunnen simpel zeggen: anders was het menselijk geslacht snel uitgestorven… God gaat echter veel verder in Zijn uitleg. Eén hoofdstuk verder, in Genesis 2, wordt ingezoomd op de schepping van de mens. En als je dat hoofdstuk geïnteresseerd leest, schrik je als je bij vers 18 bent gekomen. Want na alles wat mooi en goed was, staat er ineens: ‘niet goed’! Wat is niet goed? ‘Dat de mens alleen is’, zegt God. ‘Dat wil Ik niet! De dieren zijn niet alleen, de mens wel.’ ‘Voor de mens vond Hij geen hulpe die als tegen hem over ware’ (Genesis 2:20).

Ach, die Adam, die heeft een hulpje nodig. Nee, dat staat er niet! God zegt: ‘Ik zal hem een hulpe maken’ (Genesis 2:18). Een hulpe, dat betekent: iemand die je iets biedt wat jij niet hebt. Het woord wordt meestal gebruikt voor God: Hij is de Hulpe van Zijn volk. Dan hoef ik niet meer uit te leggen dat de vrouw volstrekt gelijkwaardig is… Hulpe – wat een hoog woord voor de vrouw die God gaat scheppen! Zoals God de Hulpe is van Zijn volk, is de vrouw de hulpe van de man. Wat een geschenk van God aan de man. Best verootmoedigend voor mannen. De man, die vaak denkt dat hij het wel kan. God zegt: ‘Mannen kunnen het niet, ze hebben een helper nodig.’ Iemand die ons helpt om God te dienen en voor Hem te leven.

Om nog iets preciezer te zijn: een ‘hulpe, die als tegen hem over zij’ (Genesis 2:18). Ja, laten we dat maar letterlijk nemen. Een mens heeft een tegenover nodig in het leven. Niet iemand die je alleen maar complimenten geeft, die je verheerlijkt – lekker makkelijk, maar funest. Je hebt een ‘tegenover’ nodig. Iemand die eerlijk en liefdevol met je omgaat. Wat een geschenk, zo’n helper, zo’n tegenover!

Ik kan me voorstellen dat u nu denkt: dat is wel erg vanuit de man gedacht allemaal. Het lijkt wel om de man te gaan. Aan de ene kant is dat waar: de man is eerst geschapen, en de vrouw is hem als helper toegevoegd. Tegelijk proef je in Genesis 2 ook een wederkerigheid: man en vrouw, vrouw en man zijn beide door God gemaakt, geschapen naar Zijn beeld. Volstrekt gelijkwaardig! Daarover in de volgende blog meer.

Ook interessant

Podcast 8: Salmon en Rachab

In deze achtste aflevering gaat het over het huwelijk tussen Salmon en Rachab. Van Rachab is bekend wat zij heeft gedaan (het

Het zevende gebod #8 – Single: gemis?

De Heidelbergse Catechismus behandelt het zevende gebod kort, kernachtig. Over de rijke inhoud ervan hield ds. T.A. Bakker uit Nieuwe-Tonge recent zes