De medische behandeling van genderdysforie bij jongeren

Genderdysforie wordt officieel gedefinieerd als: het psychologische leed dat het gevolg is…