De Basis IV: 2. Vernieuwde roeping

Wat zegt de Bijbel over huwelijk, gezin en seksualiteit? (Bijbelstudies)
De Basis IV: 2. Vernieuwde roeping
Loading
/

Ondanks de gebrokenheid na de zondeval, mogen we ook de goedheid van God zien. Het oordeel van God voor de vrouwen is dat ze pijn hebben bij het baren van kinderen. Ook hebben vrouwen in veel culturen een ondergeschikte positie. Na de zondeval zijn mannen vaak op een zondige manier over hun vrouwen gaan heersen. De zondeval heeft consequenties voor zowel de man als de vrouw. Maar wat is de vernieuwde roeping voor de man en de vrouw? Dat laat Paulus zien in zijn brief aan de Efeziërs. Een Bijbelstudie naar aanleiding van Genesis 3:16 en 17 en Efeze 5.


Dit is deel 2 in de serie “De basis(IV): “Man en vrouw hersteld“