Het zesde gebod

Vraag: Gij zult niet echtbreken. Wat is dat?
Antwoord: Wij moeten God vrezen en liefhebben, dat wij zuiver en ingetogen leven in woorden en daden en dat ieder zijn echtgenoot liefheeft en in ere houdt.