Seksualiteit algemeen

What is the Meaning of Sex?


Denny Burk
Wheaton: Crossway 2013, paperback 262 pp., ISBN: 9781433536090

Belangwekkende studie van een van de initiatiefnemers van de Nashvilleverklaring waarin hij betoogt dat seksualiteit eerst en vooral tot eer van God dient te zijn. Hij werkt dit uit naar thema’s als hermeneutiek, huwelijk, gezinsvorming en gender.

Openness Unhindered: Further Thoughts of an Unlikely Convert on Sexual Identity and Union with Christ


Rosaria Champagne Butterfield
Pittsburgh: Crown and Covenant Publications, 2015, paper-back 206 pp. ISBN 9781884527999

Rosaria Butterfield had jarenlang een lesbische relatie. Zij was hoogleraar Engels en vrouwenstudies aan Syracuse University. In haar boek Een onwaarschijnlijke bekering heeft zij verteld hoe Christus haar naar Zich toetrok. Rosaria is getrouwd met Kent Butterfield, predikant van een Reformed Presbyterian Church. In deze studie laat zij zien dat de diepste identiteit van een christen in Christus ligt. Die kan nooit liggen in gevoelens die een gevolg zijn van de zondeval. Zulke gevoelens moeten door een christen beweend worden en in de kracht van Christus moet er tegen gestreden worden.

Christian Ethics: An Introduction to Biblical Moral Reasoning


Wayne Grudem, Wheaton: Crossway Books, 2018), hardcover 1296 pp. ISBN 9781433549656

Wayne Grudem is professor theologie en Bijbelstudies (Biblical Studies) aan Phoenix Seminary, Phoenix, Arizona. Hij heeft veel theologische boeken geschreven. In deze studie besteedt hij uitvoerige aandacht aan de bijbelse visie op seksualiteit. In een afzonderlijk hoofdstuk gaat hij in op allerlei exegetische en hermeneutische vragen rond homoseksualiteit. Hierbij gaat hij het debat aan met evangelicale schrijvers die ruimte zien voor homoseksuele relaties en toont de onhoudbaarheid van hun exegese aan. Daarnaast gaat hij in op verschillende ethische vragen rond transgenderisme.