De christelijke seksuele moraal is een Evangelie-aangelegenheid

In de eerste brief die Paulus aan Timotheüs schrijft, klinkt van het…