Najaarsconferentie ‘Bijbels pastoraat in bewogen tijden’

Najaarsconferentie ‘Bijbels pastoraat in bewogen tijden’

Introductie
Veel ambtsdragers, predikanten, voorgangers en pastoraal werkers hebben dezelfde ervaring: in pastorale zorg komen steeds meer complexe vragen naar voren. Er is zo veel gebrokenheid, er zijn zoveel nieuwe vragen. Alleen al op het terrein van huwelijk en seksualiteit; denk aan echtscheidingen, misbruik, verslaving, homoseksualiteit en transgenderproblematiek.

Hoe in gesprek te gaan met iemand die aangeeft van geslacht te willen veranderen? Wat wel- en niet te zeggen tegen een echtpaar met huwelijksproblemen? Hoe kunnen ouders van transgenderkinderen het beste worden bijgestaan? Welke mogelijkheden zijn er om jongeren bij te staan in Bijbelse relatievorming? Hoe om te gaan met misbruik? Als je je al hebt kunnen verdiepen in één van deze vraagstukken, dan blijven er nog zo veel over…

Daarom organiseren wij als stichting Bijbels Beraad M/V een conferentie waar de pastorale zorg gerelateerd aan vrijwel alle relevante onderwerpen op het gebied van relatievorming, identiteit en seksualiteit aan bod komt. Deze conferentie wordt Deo Volente gehouden op donderdag 16 november te Lunteren.

 

‘BIJBELS PASTORAAT IN BEWOGEN TIJDEN’
Inzichten en ervaringen over kerkmuren heen

 Locatie:
Hersteld Hervormde Gemeente Lunteren
De Haverkamp 1
6741 PM Lunteren

Programma:
9.00 uur: inloop
9.30 uur: start morgenprogramma

Drs. J. De Vriese (oprichter van het Centrum voor Pastorale Counseling);
en ds. J.M.J. Kieviet (emeritus-predikant in de Christelijke Gereformeerde Kerken) zullen tijdens het ochtendgedeelte een lezing verzorgen.

12.30 uur: Lunchpauze
13.30 uur: middagprogramma met twee workshoprondes. U kunt bij het aanmelden kiezen uit:

  • Pastoraat en genderdysforie (ds. A. Schreuder en ds. H. de Ruiter)
  • Pastoraat en homoseksualiteit (dhr. Richard Oostrum)
  • Gemeentezijn en homoseksualiteit (werkgroep Struggel)
  • Pastoraat en seksueel misbruik (mw. Maria Vermeulen – Meldpunt Reformatorische Kerken)
  • Pastoraat en relatievorming (ds. G.J. van Aalst)
  • Pastoraat en huwelijk (Ds. M. van Reenen)
  • Pastoraat en echtscheiding (Dhr. Erik-Jan Verbruggen)
  • Pastoraat en ouders van transgenderkinderen (Werkgroep Troost)
  • Pastoraat en familie rondom anders gerichte mensen (Oud. A. Overbeeke – Stichting OFRA)

16.00 uur: afsluiting

Uniek
Wat maakt deze conferentie uniek? Het is misschien wel voor het eerst, dat zo veel verschillende onderwerpen (in workshops) op één conferentie aan bod komen. Wanneer u deze met meerdere leden van uw kerkenraad of oudstenraad bezoekt, kunt u daardoor breed toegerust worden. Bovendien is de conferentie interkerkelijk, wat de mogelijkheid geeft om van elkaar te leren. Daarbij is de insteek bij uitstek praktijkgericht: ambtsdragers en hulpverleners spreken vanuit de praktijk, en deelnemers kunnen hun ervaringen delen.

 

AANMELDEN

 

U kunt het programma ook als flyer downloaden.

Graag tot ziens op 16 november!