Jeugdvereniging HHK Genemuiden (besloten bijeenkomst)

Spreker dr. M. Klaassen.