Chat GPT schrijft ‘transgenderbevestigende Bijbeltekst’

Leestijd: < 1 minuut

Chat GPT heeft een ‘nepbijbelpassage gegenereerd over hoe Jezus een ‘transgender’ accepteert. Hierbij imiteerde het computerprogramma zelfs ‘de cadans van de Evangelieschrijvers, aldus de ChristianPost.

De passage luidt als volgt: “En een vrouw, wier hart verdeeld was tussen geest en lichaam, kwam voor Hem. In stille wanhoop vroeg ze: Heer, ik kom vervreemd naar U toe, want mijn geest en lichaam zijn niet één. Hoe zal ik hopen het Koninkrijk van God binnen te gaan? Jezus keek haar vriendelijk aan en antwoordde: Mijn kind, gezegend zijn zij die streven naar eenheid in zichzelf, want zij zullen de diepste waarheden van de schepping van Mijn Vader kennen. Wees niet bang, want in het Koninkrijk van God is er geen man nog vrouw, want allen zijn één van geest. De poorten van het Koninkrijk van Mijn Vader zullen opengaan voor hen die liefhebben en geliefd worden, want God kijkt niet naar het lichaam, maar naar het hart”.

Ken Ham reageert hierop in een uitgebreide, lezenswaardige blog

. Hij zegt: Het is geen vraag wie deze Chat GPT verzen geschreven heeft: De vader van de leugens. Hier tegenover stelt hij dat we geen nepbijbelpassage nodig hebben, want Jezus zegt: “Ik ben de Deur. Als iemand door Mij naar binnen gaat, die zal behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden” (Joh.10:9).

Meer buitenlands nieuws