Webdesigner hoeft geen trouwwebsite voor ‘homostel’ te maken.

Leestijd: < 1 minuut

Webdesigner Lorie Smith kreeg in 2016 het verzoek om een trouwwebsite te maken voor een ‘homostel’. Ze weigerde dit op grond van haar religieuze overtuiging en liet de rechter onderzoeken of dit door de wet afgedwongen kon worden. Dit leidde tot een reeks rechtszaken, waarin ze tegenover de staat Colorado stond. Op 30 juni heeft het Amerikaanse hooggerechtshof een definitieve uitspraak gedaan, zo meldt National Review. Smith mag dergelijke verzoeken weigeren.

Liberale rechters benadrukten dat bedrijven met deze uitspraak ruimte krijgen om diensten aan minderheden te weigeren, wat een vorm van discriminatie is. De andere rechters oordeelden dat de staat niemand mag dwingen om activiteiten uit te voeren die tegen zijn/haar geweten ingaan. Rechter Gorsuch noemde als voorbeeld dat een atheïst zo ook gedwongen kan worden om een video met een Bijbelse boodschap te produceren.

Eerder voerde de staat Colorado ook al rechtszaken met bakker Jack Philips over het bakken van taarten voor ‘homostellen’.

Meer buitenlands nieuws