Boeken per thema

boek

We cannot be silent

Leestijd: < 1 minuut

Speaking Truth to a Culture Redefining Sex, Marriage, and the Very Meaning of Right and Wrong.

Albert Mohler Jr. is de president van Southern Baptist Theological Seminary. Hij wordt beschouwd als één van de belangrijkste christelijke opinieleiders van de Verenigde Staten. In deze studie laat Mohler zien dat aan de herdefinitie van het huwelijk door de overheid waarbij het huwelijk niet uitsluitend een relatie is tussen één man en één vrouw, een hele ontwikkeling vooraf is gegaan. Hij wijst op de seksuele revolutie van de jaren zestig van de vorige eeuw. Huwelijk en seksualiteit werden van elkaar losgekoppeld. De introductie van de moderne anticonceptiva was een katalysator van deze ontwikkeling. Dat geldt ook van het opgeven van de band tussen het huwelijk en het ontvangen van kinderen. Mohler stelt dat op dit punt ook de evangelicals te weinig profetisch hebben getuigt dat het aangaan van een huwelijk en de principiële bereidheid van meet af aan kinderen te ontvangen bij elkaar horen. Het einde van de ontwikkeling die afvoert van het Bijbelse en klassieke huwelijk is nog niet in zicht. Nu wordt zelfs de fundamentele betekenis van het onderscheid tussen man en vrouw ter discussie gesteld. Mohler roept op vast te houden aan het Bijbelse getuigenis, ook als niet alleen smaad maar ook uitsluiting het gevolg is.

Boeken per thema

Ook interessant