boek

The Same Sex Controversy

Defending and clarifying the Bible’s message about homosexuality.

Uitvoerig gaan de auteurs in op verschillende hoofdstukken in de Bijbel die raken aan homoseksualiteit, zoals Leviticus 19, Romeinen 1 en 1 Korinthe 6. Zij weerleggen diverse redenen die sommige christenen aanvoeren om homoseksualiteit goed te praten – zoals de gedachte dat alleen liefde genoeg is of dat alleen losbandige homoseksualiteit afgekeurd wordt.

Boeken per thema

Boeken per thema

Ook interessant