Boeken per thema

boek

Holy Sexuality and the Gospel

Leestijd: < 1 minuut

Sex, Desire, and Relationships Shaped by God’s Grand Story

Christopher Yuan groeide op in een gezin waar traditionele Chinese normen en waarden werden overgedragen. Toen hij ervoor uitkwam dat hij homoseksueel gericht was, leidde dit tot een breuk met zijn ouders. Yuan belandde in de drughandel en dit leidde tot een arrestatie, veroordeling en een gevangenisstraf. De eerste dag in de gevangenis hoorde hij dat hij een HIV besmetting had. De ontreddering veroorzaakt door het feit dat hun zoon homoseksueel gericht was, maakte de moeder van Yuan zoekend. Zij vond rust in Christus. Enige tijd later leerde ook zijn vader Christus belijden. Vanaf die tijd konden zij hun zoon weer aanvaarden zonder zijn gedrag goed te keuren. Voor hen was nu de grootste zorg niet dat hun zoon homoseksueel gericht was, maar dat hij Christus niet kende. Tot die kennis kwam Yuan in de gevangenis waarna hij nu zijn homoseksuele gedrag als zonde zien en begreep dat zijn homoseksuele gevoelens niet beantwoorden aan Gods bedoeling met de mens. In het boek Holy Sexuality and the Gospel maakt Yuan duidelijk dat Bijbels gezien de eerste vraag niet is of wij heteroseksueel of homoseksueel gericht zijn maar of wij in seksueel opzicht heilig voor God begeren te leven.

Boeken per thema

Ook interessant