boek

And then He knew Her

A Biblical view of Sex

Een toegankelijk boekje waarin het echtpaar Reynolds beknopt de Bijbelse visie op huwelijk en seksualiteit uiteenzetten. Zij laten zien dat seksualiteit alleen tot zijn recht komt binnen het kader waarin God het geplaatst heeft: het huwelijk tussen man en vrouw.

Boeken per thema

Boeken per thema

Ook interessant