Greater Love-auteurs schrijven regering over plannen conversietherapie

Leestijd: 3 minuten

De auteurs van de Greater Love Declaration hebben de minister van Gelijkheid, Kemi Badenoch, en de Britse premier Rishi Sunak een brief geschreven, waarin ze de regering van Westminster oproepen om plannen om ‘conversietherapie’ te verbieden, te laten vallen.

The Greater Love ministries, 26 januari 2023

Geachte mevrouw Badenoch,

Met deze brief willen we onze ernstige bezorgdheid uiten over het voornemen van de regering om wetgeving tegen zogenaamde ‘conversietherapie’ uit te vaardigen.

Wij zijn christelijke predikanten en auteurs van de ‘Greater Love Declaration’. Deze verklaring die de historische, orthodox-christelijke leer met betrekking tot huwelijk, seks en identiteit beschrijft, werd in oktober 2022 gepubliceerd en heeft de steun gekregen van meer dan duizend kerkleiders in christelijke denominaties. Deze verklaring heeft tot doel de inhoud en grondgedachte achter het orthodox-christelijke standpunt over deze zaken helder te verwoorden. We bevelen deze onder uw aandacht aan om onze standpunten en zorgen te begrijpen. Het is te vinden op greatlove.org.uk.

Het is steeds duidelijker geworden dat aanvullende wetgeving over zogenaamde ‘conversietherapie’ niet alleen onnodig is – omdat beledigende ‘therapieën’ al lang illegaal zijn – maar dat het waarschijnlijk ook onschuldige ouders, leraren en kerkleiders strafbaar stelt. Dit lijkt inderdaad het doel te zijn van ten minste enkelen van degenen die het meest verlangen naar een nieuwe wet.

Voor christenen is zelfverloochening een belangrijk principe, ook op het gebied van seksuele verlangens. Hiermee hebben we de welzijn van anderen op het oog. Het welzijn van de samenleving in het algemeen en de bescherming van kinderen in het bijzonder. Wij zijn er vast van overtuigd dat wat de Bijbel leert over het huwelijk, het gezin en de menselijke identiteit, goed is voor alle mensen. Ondanks de oneerlijke weergave van ons standpunt door sommige activisten, biedt het christelijk geloof diep mededogen en liefde voor iedereen.

Toch is het deze oude christelijke leerstelling die door dit wetsvoorstel verboden zou kunnen worden. Toen Liz Truss, als voormalig minister van Vrouwenzaken en Gelijkheid, in 2021 het consultatiedocument over deze kwestie publiceerde, schreven wij haar samen met meer dan tweeënhalfduizend voorgangers om haar erop te wijzen dat de voorstellen die erin stonden dit tot gevolg zou hebben. Als de regering toegeeft aan de eisen van activisten, lijkt het vrijwel zeker dat onschuldige christenen gecriminaliseerd zullen worden.

De ondertekenaars van de Greater Love Declaration hebben zich verplicht om de christelijke seksuele ethiek te blijven onderwijzen, ook als dit illegaal zou worden.

We vertrouwen erop dat u zich terdege bewust bent van de schade die kinderen wordt berokkend door de ongepaste promotie van dubieuze ideologieën. Kinderen worden in onzekerheid gebracht en gehouden over wat het betekent om man of vrouw te zijn, wat gepast seksueel gedrag is en over de fundamentele vraag wie ze zijn. We vrezen dat deze onzekerheid bij kinderen door dit wetsvoorstel alleen maar toeneemt, doordat de stemmen van liefhebbende ouders en pastorale verzorgers onderdrukt worden. In feite lijkt het precies de verkeerde kwestie aan te pakken: in plaats van een verbod op propaganda van deze ideologieën, wordt er nu gedreigd met strafrechtelijke sancties voor degenen die hun best doen om kinderen te helpen wijs te reageren.

We zijn dankbaar voor uw verzekering aan collega-parlementsleden dat ‘de vrijheid om de leer van welke religie dan ook uit te drukken, evenals de dagelijkse religieuze praktijk, niet zal worden aangetast door het verbod’. Maar we zijn er nog steeds niet van overtuigd dat de regering dit kan voorkomen als deze wet aangenomen wordt.

Wij dringen erop aan dat dit verwarrende wetsvoorstel wordt geschrapt. We zijn u echter dankbaar voor uw inzet voor prelegislatieve toetsing en kijken uit naar uw deelname aan dit proces. We vragen tevens om een persoonlijk onderhoud, zodat we onze zorgen verder kunnen bespreken en zodat we ervoor kunnen zorgen dat orthodoxe christenen geen wetten zullen overtreden.

Hoogachtend,

De auteurs van de Verklaring van Hogere Liefde

Meer buitenlands nieuws