Man en vrouw in de traditie der eeuwen

Man en vrouw in de traditie der eeuwen

Ethische overwegingen bij aspecten van levensstijl

De auteur biedt kritische reflectie op het emancipatiestreven en gaat in op de eigenheid van man en vrouw. Hij stelt zowel Bijbelse als cultuurhistorische aspecten van traditie, kleding en haardracht aan de orde. Hij wijst erop dat traditie uiteindelijk ondergeschikt moet zijn aan de Schrift.