Over de grens: Boeken, subsidie en non-binaire schutter

Leestijd: 3 minuten

VS: Oli London kiest voor detransitie

De Amerikaanse social media influencer Oli London heeft tijdens zijn transitie naar Koreaanse vrouw de afgelopen jaren miljoenen volgers gekregen. Afgelopen week schokte hij de wereld met het bericht dat hij niet langer als ‘transgender vrouw’ door het leven zou gaan, maar in plaats daarvan zijn “door God gegeven identiteit” zou omarmen, aldus CBN News.

“Ik ben eigenlijk drie maanden geleden naar de kerk gegaan en ik ga nu meerdere keren per week,” vertelde hij CBN News. “Ik heb de Bijbel gelezen, ik heb online geleerd en YouTube-video’s bekeken over het onderwijs van Jezus en dat heeft me echt geholpen bij mijn detransitie. Het deed me beseffen dat God me heeft gemaakt zoals Hij deed (en) ik moet gewoon blijven bij wie ik ben, zijn wie ik ben en gewoon geluk vinden.”

Na zijn vertrek uit de ‘transgendergemeenschap’ kreeg hij van hen veel haat en vijandschap te verduren. London toont zich strijdbaar en wil vooral kinderen beschermen tegen de enorme druk die op hen wordt uitgeoefend om hun sekse in twijfel te trekken. Maar ook de detransitie is een dagelijkse strijd, vertelt hij op zijn twitteraccount.

Michigan (VS) verwijderd LHBT-boeken uit bibliotheek

In Michigan hebben ouders, met name uit de moslimgemeenschap, geklaagd over boeken die op seksueel gebied te expliciet waren. Volgens The Christian Post waren deze vrij toegankelijk voor middelbare scholieren. Het schooldistrict erkent dat er mogelijk boeken in de bibliotheken zijn die er niet zouden moeten zijn. Ouders kunnen bezwaren tegen een bepaald boek inbrengen.

In Virginia verdedigde een bibliotheekmedewerker een boek waarin voordelen en werkwijzen van ‘sekswerk’ (oftewel prostitutie) beschreven worden. Dit boek zou gunstig zijn voor studenten die zich hiermee bezig houden. Dit boek ligt extra gevoelig, omdat er in de omgeving van die bibliotheek ook sprake is van kinderhandel, aldus The Christian Post.

Dat het nodig is om alert te zijn op on-Bijbelse invloeden, hebben we o.a. hier besproken.

Italië: subsidie om gezinsvorming te stimuleren

De Italiaanse Liga-partij heeft voorgesteld om huwelijken die kerkelijk worden bevestigd te ondersteunen met een subsidie tot €20.000,-. Hiermee kunnen ze de kosten voor de bruiloft betalen. Het voorstel is bedoeld om het aantal huwelijken te verhogen en indirect ook de geboortecijfers, aangezien de vergrijzing in Italië zorgwekkend groot is.

Er komt veel kritiek op het voorstel, zo beschrijft CNE.news. Enerzijds vanuit de seculiere hoek, die aangeeft dat ze gediscrimineerd worden, omdat ze het huwelijk niet kerkelijk laten bevestigen. Anderzijds ook uit kerkelijke kringen, omdat het huwelijk (dat door de Roomse kerk gezien wordt als sacrament) niet gekocht kan worden. “Een huwelijk moet een vrije en gedeelde keuze zijn.”

Na deze kritiek is het plan verbreed naar alle burgerlijke huwelijken. Bezwaar blijft echter dat er een gericht en constant gezinsbeleid nodig is, in plaats van eenmalige ‘bonussen’, aldus de Avvenire.

Zweden: Priesters mogen homohuwelijk weigeren

Tijdens de Synode van de Kerk van Zweden hebben priesters nipt het recht behouden om homohuwelijken te weigeren. In de motie die hierover was ingebracht, was het voorstel dat de priester hiervoor geëxcommuniceerd kon worden. Dat betekent uitsluiting van de kerk, de sacramenten en zelfs de verlossing, aldus CNE.news.

Deze discussie was voor de kerk ingewikkeld, omdat burgerlijk en kerkelijk huwelijk samenvallen, zo legt CNE.news uit. Ook zijn de politieke partijen in de synode vertegenwoordigt, waar ze een stevige stem hebben.

Amerika: Hoe het conservatisme sterft

David French, een bekende, conservatieve columnist, schrijver en advocaat, heeft verschillende artikelen geschreven waarin hij vertelt waarom hij de Amerikaanse Respect for Marriage Act steunt. Albert Mohler reageert hierop in zijn Briefing van 22-11. De Respect for Marriage Act stelt het burgerlijk huwelijk en het ‘homohuwelijk’ voor de wet gelijk.

French is deze wet gaan steunen, omdat de pluraliteit (veelkleurigheid) van de samenleving dit vraagt. Respect en ruimte voor ieders mening lijkt leidend voor French te zijn en daar offert hij het huwelijk, als een levenslange man-vrouw verbintenis voor op. “Alles is slechts een constante belangenafweging. Hiermee wordt elke stabiele publieke moraal ondermijnd, die gebaseerd is op objectieve morele waarheden.”, aldus Albert Mohler. “Met dit soort argumenten; dit is hoe het conservatisme sterft.”

Amerikaanse schutter identificeerde zich als non-binair

Matt Walsh, een bekende voorvechter van een Bijbelse huwelijksvisie, bekritiseert de media, omdat ze de identiteit van de schutter uit Colorado Springs negeren. Juist omdat de ‘linkse’ media altijd zoveel aandacht heeft voor andere ‘genders’, moeten ze dit nu ook nadrukkelijker ter sprake brengen, zei hij.

Walsh vertelde dat deze schutter niet een rechts-extremist is, zoals al snel werd gesuggereerd, maar dat deze man zich identificeert als ‘non-binair’, uit een gebroken gezin komt, waarbij vader zich met vechtsport en porno bezig houdt en een lang crimineel verleden heeft. In juni 2021 is de schutter al eens opgepakt, omdat er sprake was van ernstige geweldsdreiging, o.a. tegen zijn moeder.

Matt Walsh geeft aan dat dit natuurlijk geen excuus is voor de schietpartij, maar dat zo’n tumultueus, gebroken gezin wel een verklarende factor is voor dit zoveelste geweldsincident, aldus The Daily Wire.

Dat gebroken gezinnen en afwezige vaders een belangrijke oorzaak zijn, wordt verteld in deze documentaire n.a.v. een schietpartij in Kenosha, 2020.


Gepubliceerd: 24-11-2022

Meer buitenlands nieuws

UMC Texas voert ‘homohuwelijk’ niet in.

De United Methodist Church in Texas zal geen ‘homohuwelijken’ sluiten, zegt voorganger Paul Rasmussen. De UMC paste onlangs het Book of Discipline aan, waardoor er

Paus: “No” tegen vrouwelijke priester

Paus Franciscus heeft op sociale media veel kritiek gekregen. In het programma ’60 minutes’ merkte hij op dat de mens ‘fundamenteel goed’ zou zijn, schrijft

Schade door porno breder erkent

Hoewel de hoeveelheid pornografisch materiaal op internet alleen nog maar toeneemt, komt er ook steeds meer oog voor de keerzijde. Op FirstThings schrijft Jonathan von