Over de grens: ouders strafbaar, neem puberteitsblokkers, vraag transitie groeit & een nieuw Bijbels initiatief

Leestijd: 2 minuten

Amerika: Wetgever Virginia wil ouders strafbaar stellen die LHBT-keuze van kinderen niet bevestigen

De democratische afgevaardigde van Virginia, Elizabeth R. Guzman, wil de definitie van kindermishandeling uitbreiden tot het toebrengen van lichamelijk of geestelijk letsel aan kinderen vanwege hun genderidentiteit of seksuele geaardheid. Dit wetsvoorstel gaat heel Amerika aan, aldus Albert Mohler in zijn dagelijkse commentaar.

Ouders kunnen beschuldigd worden van een misdrijf als ze de seksuele geaardheid en genderidentiteit van hun kind niet bevestigen, of de behandeling weigeren die nodig is om hun ‘welzijn’ te bevorderen. Hoewel het de vraag is welke straf eraan gehangen wordt, kan het een effectieve manier zijn om mensen werkeloos te maken. Bij het solliciteren op een baan, doorzoeken Amerikaanse werkgevers vaak het CPS (vergelijkbaar met Nederlandse VOG-aanvraag), waardoor deze ouders als ‘misdadigers’ boven komen en dus hun baan kunnen verliezen.

Als Bijbels onderbouwing noemt Guzman dat “de Bijbel zegt dat we iedereen moeten accepteren zoals ze zijn”.

Duitsland: overheid stimuleert puberteitsblokkers

Op het Duitse ‘Regenboogportaal’ geeft de overheid informatie over ‘genderdiversiteit’. Ze stimuleert jongeren om puberteitsblokkers te nemen als ze nog niet zeker weten of ze een jongen of een meisje zijn. Na brede kritiek op sociale media maakt de website expliciet dat hiervoor wel een zorgvuldige medische analyse nodig is, aldus CNE.news. In de kritiek werd vooral benadrukt wat de onzin en de schade van puberteitsblokkers zijn.

Noorwegen: groeiend aantal tienermeisjes wil geslachtsverandering

In 10 jaar tijd is het aantal transitieverzoeken onder tienermeisjes gestegen van 19 naar 165. Dokter Anne Wæhre, die samen met haar team genderidentiteiten bij jongeren onderzoekt, weet niet goed waar deze groei bij 15 tot 17-jarige meisjes vandaan komt, meldt CNE.news. Als hypotheses worden genoemd de verbeterde toegang tot informatie, betere behandelingsopties, sociale besmetting via sociale media en mogelijk is het voor meisjes makkelijker om zich als transgender te identificeren dan voor jongens.

Wæhre geeft aan dat de kliniek elke aanvraag zorgvuldig behandelt en vreest dat sommige kinderen en jongeren later spijt zullen krijgen van hun behandelingen en blijven zitten met de onomkeerbare gevolgen ervan.

Engeland: Initiatief voor Bijbels onderwijs over huwelijk en seksualiteit

Meer dan 900 christelijke voorgangers hebben ‘The Greater Love Declaration’ ondertekent. Hierin verklaren zij altijd de Bijbelse leer over liefde, huwelijk en seksualiteit vast te houden, zelfs als hier juridische of financiële sancties aan verbonden zijn. Boven alles willen zij in deze verklaring wijzen op ‘de grotere liefde’ van Christus, die Zijn leven uit liefde overgaf om zondaren te verlossen. Hierover bericht Christiantoday.

De kinderen groeien op in een zeer individualistische samenleving, waar niet langer een absolute waarheid wordt onderwezen. Daarom is het zo belangrijk om tegen de zelfvoldoening en zelfontplooiing de christelijke zelfverloochening en zelfopoffering te verkondigen, n.a.v. Joh.15:13.


Gepubliceerd: 21-10-2022

Meer buitenlands nieuws