beeld via YouTube

Ds. Latzel, de Duitse predikant die in 2020 strafrechtelijk werd veroordeeld vanwege „openlijk aanzetten tot haat”, is vrijdagochtend vrijgesproken door de rechtbank.

De predikant deed tijdens een huwelijksseminar in 2019 een aantal uitspraken over homoseksualiteit en genderideologie. Hij werd hierop aangeklaagd wegens volksopruiing of haatzaaien en door het Ambtsgericht Bremen tot een boete van 8100 euro veroordeeld.

Volgens de rechter van het Landgericht Bremen blijkt uit de context waarin ds. Latzel deze uitspraken deed dat dit niet als volksopruiing of haatzaaien bestempeld kan worden. Daarbij werd opgemerkt dat de predikant altijd onderscheid heeft gemaakt tussen opvattingen en personen. De boete is door de uitspraak van de rechter van tafel geveegd. 

Ds. Latzel geeft aan „blij en dankbaar” te zijn na de uitspraak. Het kerkverband waar hij deel van uit maakt, de Bremer Evangelische Kirche (BEK), moet nog een besluit nemen over een eventuele voortzetting van tuchtmaatregelen tegen de predikant. Tevens is nog niet bekend of het parket in hoger beroep gaat, na het uitgesproken vonnis.  


Gepubliceerd: 20-05-2022

Gerelateerde artikelen

Benoeming dr. M. Klaassen

Versterking Bijbels Beraad M/V voor bezinning en toerusting in kerken Per 1…

Over de grens: Verboden te bidden & ‘hergendering’ Duitse woorden

Op het gebied van schepping, huwelijk, seksualiteit en alles wat daarmee samenhangt…

Struggel wil een luisterend oor bieden en meedenken

Het Reformatorisch Dagblad publiceerde onlangs een interview met Anke, een van de…

Over de grens: nieuwe opperrechter VS kan ”vrouw” niet definiëren & J.K. Rowling botst met Poetin

Op het gebied van schepping, huwelijk, seksualiteit en alles wat daarmee samenhangt…