Commentaar: Heeft corona wat met gender te maken?

symbool gender
Leestijd: 3 minuten

Corona en gender: twee woorden waar twee jaar geleden nog bijna geen Nederlander van wist en die nu niet meer weg te denken zijn. Is dat een toevallige samenloop van omstandigheden of is het meer dan toevallig?

Op het eerste gezicht staat het los van elkaar. ”Gender” is echt een woord van de tijdgeest. Maar met ”corona” ligt dat toch anders. Zo’n pandemie had er in elke willekeurige andere periode kunnen zijn. Er is ook verschil in noodzaak. Hoewel de genderideologie en de corona-aanpak allebei uitgaan van een bepaald probleem, is de mate nogal verschillend. Genderdysforie betreft een zeer klein percentage personen, terwijl corona miljoenen mensen raakt. Over het goed recht om een ziekte te bestrijden is geen discussie onder christenen, over het behandelen van genderdysforie wel. Toch zijn er overeenkomsten.

Overeenkomsten
1. Het zijn globale fenomenen, waarbij regeringen in allerlei type landen (van Cuba tot Duitsland) op eenzelfde manier reageren.

2. Zowel bij corona als bij gender lijkt er weinig echte ruimte te zijn om in te gaan tegen de meerderheidsvisie van overheid en media.

3. Bij beide onderwerpen is sprake van sterke polarisatie in de samenleving, mede omdat het diep ingrijpt in vrijheden.

4. Datgene wat uitgedragen wordt –maatregelen respectievelijk woorden– verandert onze manier van denken en leven voorgoed.

5. Bij beide vraagstukken is de waarheid in het geding. In beide gevallen kun je je verbazen over de vanzelfsprekendheid waarmee tegenstrijdigheden (soms zelfs leugens) worden uitgedragen.

De lijst met overeenkomsten is bepaald nog niet compleet, maar dit is al genoeg om een samenhang te vermoeden. Als volwassenen dat al niet doen, dan jongeren in elk geval wel. Ik gaf een gastles over (o.a.) de genderideologie. De jongeren vonden het er maar raar aan toe gaan in de wereld. Toen ik vroeg waar ze nog meer aan dachten, noemden ze zonder uitzondering corona. Ze voelden zich verward en misleid, maar ze konden niet goed duiden wat er nu precies achter zat.

Gemeenschappelijkheid
Sommigen zullen zeggen: Zo’n verband moet je ook niet zoeken. Natuurlijk gaat er wel eens wat mis bij de coronamaatregelen, maar in de basis is er niets verkeerds aan. Dat ligt bij de genderideologie anders.

Toch is het nuttig om eens te kijken of ze niet allebei iets zichtbaar maken van de tijdgeest:

1. Horizontalisering. Het geluk moet in dit tweedimensionale bestaan gevonden worden. Dat maakt een onbeheersbare ziekte onverteerbaar en innerlijke gevoelens van onbehagen onhoudbaar. We moeten gezond kunnen zijn en ons kunnen uitleven zoals we ons voelen.

2. Vertechnisering. Een probleem moet aangepakt, opgelost, onder controle gebracht worden. We hebben steeds meer middelen tot onze beschikking. Zowel een lockdown (waarvoor het internet nodig is) als een geslachtsaanpassende operatie waren enkele decennia geleden onmogelijk.

3. Individualisering. Een belangrijk kenmerk van de meeste coronamaatregelen is dat zij isolerend werken, ze zorgen voor afstand. Een belangrijk effect van geslachtsaanpassing is ook dat deze ontwrichtend werkt in onderlinge verhoudingen omdat ze uitgaat van de individuele wensen. De gemeenschap is inwisselbaar geworden.

4. Digitalisering. De impact van coronabeelden op (sociale) media heeft sterk bijgedragen aan gevoelens van angst en onzekerheid. Nieuwe maatregelen kunnen in sneltreinvaart gecommuniceerd worden. In het gendergebeuren geldt dat diverse beroemdheden een coming out hebben als transgender, op social media horen jongens en meisjes de verhalen. Daardoor lijkt het alomtegenwoordig en navolgenswaardig.

5. Desintegratie. Men weet niet meer waarvoor men leeft. Er is geen grond, richting of doel – we leven in ”borderline times”, zoals psychiater Dirk De Wachter dat noemt. In die onzekerheid worden mensen vatbaar voor plannen die verlossing beloven.

Antwoord
Zowel in de corona-aanpak als in de genderbenadering valt iets of veel te bespeuren van een godsdienst zonder God, een verabsolutering van het louter menselijke. Dat geeft aan dat het antwoord op beide ligt in het Evangelie. Een grote mens die geen of hooguit een kleine God heeft, moet klein worden en zicht krijgen op een grote God. De God Die de wereld in Zijn hand houdt, Die de echt grote problemen van ons bestaan aanwijst, Die zorg draagt voor de ziel en voorziet in eeuwige zaligheid. De God Die Zijn Zoon gezonden heeft in de misère van deze wereld, Die Zijn Geest geeft in de nood van het hart en Die straks de wereld tot voltooiing zal brengen.

Deze God, en Hij alleen, geeft ons vastheid, vreugde en verbondenheid. De wereld heeft behoefte aan christenen die daarbij leven. Het zou van oppervlakkigheid getuigen als we ons slechts verzetten tegen de genderideologie of bepaalde coronamaatregelen. Laten we proberen af te steken naar de nood van deze wereld en heen te wijzen naar de Redder voor deze wereld.


Gepubliceerd: 26-11-2021

Ook interessant

Ouders, blijf bij elkaar!

Kinderen oordelen negatief over de echtscheiding van hun ouders. Laten we eraan vasthouden dat echtscheiding geen optie is.

Slechts 0.001% Duitsers is ‘divers’

Slechts 969 mensen omschrijven zichzelf als ‘divers’, zo bleek uit een Duits onderzoek in 2022. 1259 personen wilden geen informatie over hun

Recensie: (Ont)kleding

Schrijven of spreken over kleding vereist moed. Bij dit thema weet je immers dat iedereen er wat van vindt.

De openbare ontkleding van de bevolking

Waarom is veel van onze (bad)kleding onzedig? Jeff Pollard wijst op de mode-industrie. Ontwerpers hebben de bedoeling om mensen te ontkleden.