Over de grens: Genderneutrale taal & inclusieve Messiah

Leestijd: 3 minuten

Op het gebied van schepping, huwelijk, seksualiteit en alles wat daarmee samenhangt is veel aan de hand. Berichten buitelen over elkaar heen. Het Bijbels Beraad M/V selecteert tweewekelijks een aantal kwesties en nieuwsfeiten van over de grens.

Genderneutraal Huis van Afgevaardigden
Tijdens de eerste reguliere zitting van het 117e Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een meerderheid van de volksvertegenwoordiging ingestemd met een pakket nieuwe Huisregels. In de nieuwe regels mogen onder andere woorden die een mannelijke of vrouwelijke identiteit aanduiden, niet meer mogen worden gebruikt.

Zo zijn de volgende benamingen nu verboden: vader, moeder, zoon, dochter, broer, zus, oom, tante, neef, nicht, echtgenoot, echtgenote, schoonvader, schoonmoeder, schoonzoon, schoondochter, zwager, schoonzus, stiefvader, -moeder, -zoon, -dochter, -broer, -zus, halfbroer of -zus, kleinzoon, kleindochter.

Ze moeten worden vervangen door: ouder, kind, nakomeling, ouders kind, volle verwant, kindskind, kind van familie, huwelijkspartner, schoonouder, schoonkind, stiefouder, stiefkind, halve verwant of kleinkind.

Ook mag niet meer worden geschreven “diende zijn of haar ontslag in”. Dat wordt “nam ontslag”.

Awoman
Een dag eerder, op zondag 3 januari, werd het 117e Amerikaanse Congres officieel geopend. Tijdens de ceremonie deed de Democraat Emanuel Cleaver een gebed, dat hij besloot met de woorden „amen and awoman.” Dat valt onder meer te lezen in het Reformatorisch Dagblad.

Cleaver, die ook predikant in de United Methodist Church is, wilde met die genderneutrale slotzin duidelijk maken dat vrouwen in de Amerikaanse samenleving en politiek gelijk zijn aan mannen. Het was tevens een waarderend gebaar in de richting van de voorstellen die gedaan zijn voor nieuwe huisregels voor het Huis van Afgevaardigden.

Achter de voordeur
Wie thuis de Bijbelse visie op het ‘homohuwelijk’ en de genderideologie uitspreekt, pleegt in Engeland wellicht binnenkort een strafbaar feit. Althans, de Law Commission –een adviesorgaan van de overheid– doet de aanbeveling om hate-speech ‘achter de voordeur’ te verbieden, bericht The Christian Institute.

In potentie zou dit kunnen betekenen dat wie on-Bijbelse vormen van seksualiteit veroordeelt, kan rekenen op een inval van de politie. Want dat zou volgens de voorstellen van de Law Commission onder de noemer haatzaaien vallen.

Abortussen
Het afgelopen jaar werden meer dan 40 miljoen abortussen uitgevoerd, aldus Worldometer. De statistiekwebsite gebruikt daarvoor cijfers van abortussen die beschikbaar zijn gesteld door de World Health Organization. Op oudejaarsavond bleek dat er in 2020 wereldwijd meer dan 42,6 miljoen abortussen zijn uitgevoerd. Ter vergelijking: in 2020 kwamen wereldwijd meer dan 13 miljoen reeds geboren mensen om het leven. Volgens de Johns Hopkins University stierven in 2020 wereldwijd ruim 1,8 miljoen mensen aan het coronavirus.

Inclusieve film
Een film waarin de Messiah van Händel „op hedendaagse wijze” wordt vertolkt, schokt christenen in Canada en Amerika. ”Messiah/Complex” is een lofprijzing op de LHBT-beweging. De Canadese predikantszoon Joel Ivany is de bedenker van de productie die sinds half december te zien is. „Het is een geheel inclusieve film, die afrekent met elke vorm van discriminatie”, vat Ivany samen.

In het verfilmde oratorium vertolkt een Tunesisch-Canadese mezzosopraan, Rihab Chaieb, de persoon van Jezus. Ze is gekleed als moslimvrouw en draagt een hoofddoek.

Geslachtsveranderende operatie
Een man uit de Amerikaanse staat Wisconsin die tot 24 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld vanwege het verkrachten van zijn eigen dochter, heeft grondwettelijk recht op een geslachtsveranderende operatie op kosten van de belastingbetaler. Zo oordeelde een federale rechter vorige maand.

De 49-jarige Mark Allen Campbell doet sinds 2013 verzoeken tot operaties die van hem een vrouw zouden moeten maken. Ambtenaren weigerden zijn verzoeken, waarop Campbell in 2016 naar de rechter stapte. Districtsrechter James Peterson oordeelde dat de man recht heeft op een geslachtsveranderende operatie en dat hij in de tussentijd naar een vrouwengevangenis moet worden overgebracht.

„Sommige mensen zijn verontwaardigd over elke poging om de gezondheid en het welzijn van gedetineerden te verbeteren. Maar het echte publieke belang ligt in het verlichten van onnodig lijden van degenen die voor hun zorg afhankelijk zijn van de overheid”, lichtte Peterson haar uitspraak toe.

Meer buitenlands nieuws

Target krabbelt terug met LHBT-acceptatie

Target, een grote Amerikaanse winkelketen, raakte vorig jaar in opspraak toen ze een ‘Pride Month-collectie presenteerde. Veel Amerikanen riepen op het bedrijf te boycotten. Om