Ds. Latzel mag weer voorgaan in eigen gemeente; predikant in hoger beroep tegen uitspraak rechter

DSC_00431_web_effd7047b3
Leestijd: 3 minuten

Ds. O. Latzel is strafrechtelijk veroordeeld door de kantonrechter in Bremen, vanwege „openlijk aanzetten tot haat”. De Bremer Evangelische Kirche (BEK) schorste de predikant eerder, vanwege die rechterlijke uitspraak. Later werd de schorsing opgeheven. De predikant mag zijn ambt dus weer uitoefenen, en wacht nu de behandeling van het hoger beroep af.

Op 25 november 2020 oordeelde de kantonrechter dat ds. Latzel zich schuldig zou maken aan het „openlijk aanzetten tot haat” tegen homoseksuelen en LHBTI’s. De predikant van de Sint-Martinikerk in Bremen kreeg van de kantonrechter in eerste aanleg een geldboete van ruim 8000 euro opgelegd. Zijn advocaat liet naar aanleiding van dit vonnis weten in hoger beroep te gaan.

Aanleiding
De aanleiding voor het starten van de rechtszaak waren uitspraken die de predikant in 2019 deed tijdens een seminar voor zijn kerkelijke gemeente, over het huwelijk. Daarin keerde hij zich tegen militante homoactivisten die onder andere het kerkgebouw van zijn gemeente hadden beklad. Ds. Latzel sprak toen van „misdadigers.” Ook noemde hij de genderideologie „Gender-Dreck” (gender-onzin). Beelden van het seminar werden door de kerk op YouTube gezet, waarna er ophef ontstond.

Strafrechtelijk onderzoek
In april 2020 werd er door het Openbaar Ministerie van Bremen een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de uitlatingen van ds. Latzel. In juli 2020 volgde een officiële strafrechtelijke aanklacht, en in november 2020 kwam de zaak voor de rechter en volgde een veroordeling in eerste aanleg.

In reactie op alle ophef heeft ds. Latzel zijn uitspraken meermaals toegelicht en zich verontschuldigd voor het ontstaan van de indruk dat hij alle homoseksuelen als misdadigers zou zien. Hij doelde met zijn uitspraken op de militante homoactivisten die aanvallen hadden gedaan op hem, en het kerkgebouw van zijn gemeente hadden beklad. Zijn uitleg was voor de rechter kennelijk onvoldoende.

Disciplinair onderzoek BEK
Naast de strafrechtelijke procedure liep er ook een disciplinair onderzoek door het kerkgenootschap waarbinnen ds. Latzel predikant is. De Bremer Evangelische Kerk startte dat onderzoek in mei 2020, een dag na de publicatie van een verklaring van de kerkenraad van ds. Latzel waarin deze zich achter haar predikant stelde. Hierop volgde in juli 2020 een functioneringsgesprek tussen ds. Latzel en de kerkleiding van de BEK. Naar aanleiding van dit gesprek werd de predikant gedurende de zomer op verlof gestuurd.

In augustus 2020 volgde een tweede gesprek waarin ds. Latzel toestemming kreeg om weer voor te gaan in zijn gemeente. Het disciplinair onderzoek werd toen opgeschort, in afwachting van de strafrechtelijke procedure. Op 10 december 2020 kwam de BEK in reactie op de rechtelijke uitspraak met het besluit om ds. Latzel tijdelijk te schorsen als hij niet met verplicht verlof zou gaan. De predikant is niet ingegaan op het voorstel om met verlof te gaan, waarna tijdelijke schorsing volgde.

Donderdag 17 december 2020 liet Thorsten Schmidt –advocaat van ds. Latzel– tegenover de Duitse protestantse nieuwsdienst Idea weten dat de predikant bij het tuchtcollege van de BEK bezwaar aantekent tegen de schorsing.

Besloten hoorzitting
Op 22 maart 2021 heeft er een besloten hoorzitting van de tuchtkamer van de BEK plaatsgehad. Daarin uitte de tuchtkamer „zijn bezorgdheid over de schorsing” en gaf de betrokkenen het dringende bevel op tot een overeenkomst te komen.

Half april besloot de BEK de schorsing in te trekken. Het kerkverband, de Sint-Martinigemeente en ds. Latzel publiceerden toen gezamenlijk een verklaring waarin werd vermeld dat de tijdelijke schorsing per direct was opgeheven.

De zondag daarop ging ds. Latzel weer in zijn eigen gemeente voor. Hij moest onder politiebegeleiding naar de kerk worden gebracht; voor de kerk protesteerden tegen de predikant.

De behandeling van het hoger beroep bij de Bremense rechtbank vindt naar verwachting op zijn vroegst in november 2021 plaats.


Dit is de stand van zaken op 19-04-2020. Bij actuele ontwikkelingen in deze zaak wordt dit bericht aangevuld.

Ook interessant