Naar aanleiding van de strafrechtelijke veroordeling van ds. Latzel eind november heeft nu ook de Bremer Evangelische Kerk (BEK) –waar de Sint-Martinigemeente van ds. Latzel onderdeel van uitmaakt– maatregelen genomen. De predikant zal in ieder geval gedurende de rest van het strafrechtelijke proces worden geschorst uit zijn ambt. Tegen de schorsing is bezwaar aangetekend.

Drie weken geleden –op 25 november 2020– oordeelde de kantonrechter dat ds. Latzel zich schuldig zou maken aan het „openlijk aanzetten tot haat” tegen homoseksuelen en LHBTI’s. De predikant van de Sint-Martinikerk in Bremen kreeg van de kantonrechter in eerste aanleg een geldboete van ruim 8000 euro opgelegd. Zijn advocaat liet naar aanleiding van dit vonnis weten in hoger beroep te gaan. De veroordeling en het schorsingsbesluit van de BEK vormen het nieuwe dieptepunt van de hetze die sinds 2019 gaande is tegen ds. Latzel.

Aanleiding
De aanleiding voor het starten van de rechtszaak waren uitspraken die de predikant in 2019 deed tijdens een seminar voor zijn kerkelijke gemeente, over het huwelijk. Daarin keerde hij zich tegen militante homoactivisten die onder andere het kerkgebouw van zijn gemeente hadden beklad. Ds. Latzel sprak toen van „misdadigers.” Ook noemde hij de genderideologie „Gender-Dreck” (gender-onzin). Beelden van het seminar werden door de kerk op YouTube gezet, waarna er ophef ontstond.

Strafrechtelijk onderzoek
In april 2020 werd er door het Openbaar Ministerie van Bremen een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de uitlatingen van ds. Latzel. In juli 2020 volgde een officiële strafrechtelijke aanklacht, en in november 2020 kwam de zaak voor de rechter en volgde een veroordeling in eerste aanleg.

In reactie op alle ophef heeft ds. Latzel zijn uitspraken meermaals toegelicht en zich verontschuldigd voor het ontstaan van de indruk dat hij alle homoseksuelen als misdadigers zou zien. Hij doelde met zijn uitspraken op de militante homoactivisten die aanvallen hadden gedaan op hem en het kerkgebouw van zijn gemeente hadden beklad. Zijn uitleg was voor de rechter kennelijk onvoldoende.

Disciplinair onderzoek BEK
Naast de strafrechtelijke procedure loopt er ook een disciplinair onderzoek door het kerkgenootschap waarbinnen ds. Latzel predikant is. De Bremer Evangelische Kerk startte dat onderzoek in mei 2020, een dag na de publicatie van een verklaring van de kerkenraad van ds. Latzel waarin deze zich achter haar predikant stelde. Hierop volgde in juli 2020 een functioneringsgesprek tussen ds. Latzel en de kerkleiding van de BEK. Naar aanleiding van dit gesprek werd de predikant gedurende de zomer op verlof gestuurd.

In augustus 2020 volgde een tweede gesprek waarin ds. Latzel toestemming kreeg om weer voor te gaan in zijn gemeente. Het disciplinair onderzoek werd toen opgeschort, in afwachting van de strafrechtelijke procedure. Op 10 december 2020 kwam de BEK in reactie op de rechtelijke uitspraak met het besluit om ds. Latzel tijdelijk te schorsen als hij niet met verplicht verlof zou gaan. De predikant is niet ingegaan op het voorstel om met verlof te gaan, waarna tijdelijke schorsing volgde.

De schorsing zal in ieder geval duren zolang er nog geen onherroepelijke uitspraak van de hoogste Duitse strafrechter ligt. Dat kan mogelijk jaren duren.

Donderdag 17 december liet Thorsten Schmidt –advocaat van ds. Latzel– tegenover de Duitse protestantse nieuwsdienst Idea weten dat de predikant bij het tuchtcollege van de BEK bezwaar aantekent tegen de schorsing.

De kerkenraad van ds. Latzel heeft eerder al laten weten onverkort achter haar predikant te staan, ook na de uitspraak van de rechtbank en het besluit van de BEK. Het kerkbestuur heeft op zondag 20 december in een kanselboodschap de schorsing scherp veroordeeld. (Dr. P. de Vries schrijft er op zijn website over.)


Dit is de stand van zaken op 21-12-2020. Bij actuele ontwikkelingen in deze zaak wordt dit bericht aangevuld.

Gerelateerde artikelen

Brief van kerkenraad St. Martini-gemeente vertaald

In een kanselboodschap en per brief heeft de kerkenraad van de Sint-Martinigemeente…

Luister: lezing prof. dr. Van Vlastuin tijdens besloten studiedag

„De boodschap van Gods huwelijksrelatie met mensen”, zo zou je de Bijbelse…

Over wie hebben we het? Lhbt, lhbti+, lhbtiqa+, …

De genderideologie gaat er vanuit dat er een onbeperkt aantal seksuele identiteiten…

Geneefse Verklaring: 32 landen bekrachtigen het gezin als hoeksteen van samenleving

Op donderdag 22 oktober 2020 ondertekenden 32 landen de Geneefse Consensus Verklaring,…