Gevolgen verkiezingen VS voor LHBTI en godsdienstvrijheid

Leestijd: 2 minuten

Naar alle waarschijnlijkheid wordt Joe Biden in januari 2021 beëdigd als de nieuwe president van de Verenigde Staten. Tijdens de campagne maakte Biden al duidelijk zich volop in te willen zetten voor de agenda van de LHBTI-beweging, onder andere door een topprioriteit te maken van het doorvoeren van een nieuwe antidiscriminatiewet. Daarnaast heeft de LHBTI-beweging een gedetailleerd plan van aanpak opgesteld die de Biden-regering moet helpen om haar agenda op alle beleidsterreinen door te voeren.

De nieuwe antidiscriminatiewet ligt op dit moment nog bij de Amerikaanse Senaat. De zogenoemde Equality Act geeft de LHBTI-beweging aanzienlijk meer ruimte. Er staat bijvoorbeeld in dat seksuele oriëntatie en genderidentiteit op landelijk niveau beschermd moeten worden. De Equality Act gaat ten koste van de godsdienstvrijheid van christenen.  

Coalitie
Vanuit vele Amerikaanse kerken en organisaties is de wet al bekritiseerd. Zo spreken de mormonen in een uitgebrachte verklaring van een ongelijke wet die de LHBTI-beweging heel veel rechten geeft, maar geen enkele bescherming van godsdienstvrijheid biedt. De Amerikaanse rooms-katholieke kerk stelt in een brief aan het congres dat met deze wet afstand wordt genomen van een van de grondbeginselen van de Verenigde Staten, namelijk godsdienstvrijheid. Daarnaast hebben meer dan 80 religieuze organisaties zich verenigd in een coalitie die alle congresleden heeft aangeschreven.

Volgens The Heritage Foundation, een invloedrijke conservatieve denktank is de impact van de Equality Act groot. Op dit moment zijn er al rechtszaken gaande die betrekking hebben op transgenders die daarmee toegang willen afdwingen tot faciliteiten die zijn bestemd voor het andere geslacht. Onder de nieuwe wet zullen dergelijke zaken alleen maar vaker voorkomen. Hetzelfde geldt voor ziekenhuizen op religieuze grondslag die weigeren geslachtsveranderingen te faciliteren. Ook ouders die niet willen meewerken aan hormoonbehandelingen van hun (minderjarige) kinderen lopen het risico ontheven te worden van hun ouderlijk gezag. Op dit moment spelen deze zaken zich nog voornamelijk af op het niveau van de deelstaat. Met de invoering van de Equality Act zullen dit soort zaken hoogstwaarschijnlijk gemeengoed worden in heel Amerika.

Alhoewel de wet is goedgekeurd door het Congres, is deze nog niet van kracht. Hiervoor is een meerderheid in de Senaat en de goedkeuring van de president nodig. Of de wet alsnog van kracht zal worden hangt af van de Senaatsverkiezingen die nog zullen plaatsvinden. Mochten de Republikeinen daar de meerderheid behouden, dan is het onwaarschijnlijk dat de wet in stemming zal worden gebracht en goedgekeurd.

Plan van aanpak LHBTI-beweging
De Human Rights Campaign (LHBTI-beweging) heeft een gedetailleerd plan van aanpak opgesteld om de Biden-regering te helpen bij het doorvoeren van de LHBTI-agenda op alle beleidsterreinen van de Amerikaanse overheid. Dit plan –”Blueprint for positive change 2020”– kreeg nauwelijks aandacht in de media, maar blijkt een regelrechte aanval op de grondrechten van christenen. In een uitgebreide bespreking op zijn website spreekt de Amerikaanse theoloog Albert Mohler van een „atoombom.”

Met name het feit dat in het plan van aanpak wordt opgeroepen om religieuze scholen hun accreditatie te ontnemen wanneer deze zich niet conformeren aan de LHBTI-beweging wordt door Mohler gehekeld. Volgens Mohler is iets dergelijks niet eerder voorgekomen.


Tekst Equality Act: https://www.govtrack.us/congress/bills/115/s1006/text

Meer buitenlands nieuws

Femicide houdt Italië in de greep

In Italië zijn honderdduizenden de straat op gegaan om te demonstreren tegen huiselijk geweld. Aanleiding is de moord op Gilulia Cecchettin, die enkele weken geleden

Hellend vlak naar polyamorie

In juni presenteerde Gallup haar jaarlijkse onderzoek naar de mening van Amerikanen over morele onderwerpen. In het overzicht is te zien dat steun voor homo-