Nieuw: lotgenotengroep voor ouders van kinderen met transgendergevoelens

Binnen Bijbels beraad M/V is een nieuwe werkgroep gevormd met de naam…