Over de grens: plotselinge toename „genderverwarring” & hoger beroepszaak ds. Latzel

Op het gebied van schepping, huwelijk, seksualiteit en alles wat daarmee samenhangt…

Over de grens: Reuring in zaak-Latzel & verplicht lhbti-onderzoek in China

Op het gebied van schepping, huwelijk, seksualiteit en alles wat daarmee samenhangt…