Over scheldwoorden en hoe je daarmee omgaat

Een jongeman kwam recent op een voortgezet onderwijsschool iets vertellen over hoe…