Podcasts

Bijbelstudie

Podcast 10: Boaz en Ruth

In deze tiende aflevering gaat het over het huwelijk tussen Boaz en Ruth. Boaz is de losser van Naomi en Ruth. Hij zorgt ervoor dat het bezit van Naomi weer

Lees verder
Bijbelstudie

Podcast 9: Manoach en zijn vrouw

In deze negende aflevering gaat het over het huwelijk tussen Manoach en zijn vrouw. Manoach en zijn vrouw zijn de ouders van Simson. Hoe is Simson door zijn ouders gevormd?

Lees verder
Bijbelstudie

Podcast 8: Salmon en Rachab

In deze achtste aflevering gaat het over het huwelijk tussen Salmon en Rachab. Van Rachab is bekend wat zij heeft gedaan (het redden van de verspieders in Jericho). Van Salmon

Lees verder
Bijbelstudie

Podcast 7: Mozes en Zippora

In deze zevende aflevering gaat het over het huwelijk tussen Mozes en Zippora. Op de weg die Mozes van de Heere moest gaan, komt de Heere hem tegen en zoekt

Lees verder
Bijbelstudie

Podcast 6: Jakob en Lea en Rachel

In deze zesde aflevering gaat het over het huwelijk tussen Jakob en Lea en Rachel. In een huwelijk met meer dan twee personen komt veel strijd, onrust en jaloersheid voor.

Lees verder
Bijbelstudie

Podcast 5: Izak en Rebekka

In deze vijfde aflevering gaat het over het huwelijk tussen Izak en Rebekka. Is dit huwelijk van duizenden jaren geleden nog relevant vandaag de dag? Izak en Rebekka werden uitgehuwelijkt.

Lees verder
Bijbelstudie

Podcast 4: Abraham en Sara

In deze vierde aflevering gaat het over het huwelijk tussen Abraham en Sara. Wat kunnen we leren van dit huwelijk? Veel dingen weten we niet. Toch wordt er zelfs in

Lees verder
Bijbelstudie

Podcast 3: Noach en zijn vrouw

In deze derde aflevering gaat het over Noach en zijn vrouw. Noach geloofde God op Zijn woord en heeft samen met zijn vrouw afhankelijkheid geleerd. Ze stonden alleen en waren

Lees verder