Appelavond Sliedrecht D.V. 7 juni 19.30 uur

We leven in een samenleving waarin de fundamenten worden omgestoten. Huwelijk en seksualiteit krijgen een volledig andere invulling: een heel vreemde nieuwe
wereld. Waar komen die veranderingen vandaan, wat zegt de Bijbel over huwelijk en ‘gender’ en hoe moeten we op de nieuwe ontwikkelingen reageren? U wordt van
harte uitgenodigd voor deze interkerkelijke en interactieve regioavond om na te denken over de geestelijke nood van deze tijd.

Programma

  • Opening – ds. A.T. Huijser (GG)
  • Lezing – dr. M. Klaassen (lector Bijbels Beraad M/V)
  • Forum o.l.v. ds. C.P. de Boer (CGK) – ds. T.A. Bakker (HHK), ds. A.T. Huijser, dr. M. Klaassen en L. van der Tang (vz. Bijbels Beraad M/V). U kunt tijdens het forum vragen stellen.
  • Appelwoord – L. van der Tang
  • Sluiting – ds. S.J. Verheij (PKN)

Deze appelavond is tot stand gekomen in samenwerking met de Gereformeerde Gemeente, de Christelijk Gereformeerde Kerken (Beth-El en Eben Haëzer), de Hervormde Gemeente te Sliedrecht en de Hersteld Hervormde Gemeente van Giessendam – Neder-Hardinxveld en Sliedrecht.

Tijdens de avond zal er een collecte plaatsvinden ten behoeve van stichting Bijbels Beraad M/V.

Praktische informatie

  • Waar: CGK Beth-El, Kerkbuurt 72, Sliedrecht.
  • Wanneer: D.V. 7 juni 2023 om 19.30 uur.
  • Aanmelden: niet nodig.